مرکز مشاوره آویژه مرکز مشاوره آویژه .

مرکز مشاوره آویژه

آخرین تغییرات خدمت سربازی ۹۸

۵٫۰
۰۲

آخرین تغییرات خدمت سرزی

خدمت سرزی یکی از بزرگترین و مهم ترین مسائل کشور برای جوانان به حساب می آید . حتی سال های جاری خدمت سرزی یکی از مسائل بزرگ برای خانواده ها مجسوب می شود . زیرا هر ساله جوانان زیادی ید برای رفتن به خدمت سرزی آماده شوند . همانطور که می دانید خدمت سرزی نه تنها ایران ، بلکه بسیاری از کشورهای دیگر نیز برقرار است . جوانان برای آشنا شدن مسائل رزمی به خدمت دعوت می شوند .

قوانین خدمت سرزی کشور ما برای همگان یکسان است . خدمت نظام وظیفه ایران به این صورت است که جوانان ذکور پس از رسیدن به سن خاصی ید برای رقتن به خدمت سرزی آماده شوند . یعنی همه ی جوانان پسر سن ۱۸ سالگی به سن مشمولیت می رسند . این سن همان سنی خواهد بود که مشمولین ید خود را برای رفتن به خدمت سرزی آماده کنند . اما امروزه جوانان برای رفتن به خدمت مشکلات زیادی دارند . برخی از آن ها دوست دارند به تحصیل خود ادامه داده و دنل راهی هستند بتوانند از رفتن به خدمت سرزی منصرف شوند . لذا میتوانند مشکلات خود را حل نمایند .

از طرف دیگر برخی می خواهند به دنل شغل و حرفه ای رفته و آینده ای برای خود بسازند . تشکیل زندگی داده و برای اداره ی خانه ید سرکار بروند . به همین دلیل هیجان زیادی برای نرفتن به خدمت سرزی جوانان وجود دارد . اما سوال اینجاست که چگونه می توانیم به خدمت سرزی نرویم ؟ این سوال شاید مهم ترین و بحث برانگیز ترین مسئله برای جوانان پسر می شد . برای رسیدن به پاسخی کامل ره این سوال و مابقی مسائل مرتبط خدمت سرزی جوانان ما را انتهای مقاله همراهی کنید .

آیا برای نرفتن به خدمت سرزی راهی وجود دارد ؟

پاسخ ید بگوییم اگرچه نرفتن به خدمت سرزی کار دشواری خواهد بود اما راه های زیادی وجود دارد که جوانان ما می توانند از طریق آن ها به خدمت نروند . سال های اخیر سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا راه های زیادی را پیش روی جوانان گذاشته است بتوانند از آن طریق به خدمت سرزی نرفته یا اینکه مدت خدمت سرزی خود را به طریقی کاهش دهند .

اما چگونه این اتفاق خواهد افد ؟ همه به دنل جوابی برای این سوال می گردند . راه های زیادی وجود دارد که شما مشمول عزیز می توانید از طریق آن ها مدت خدمت خود را کاهش داده یا اینکه بدون رفتن به خدمت نظام وظیفه کارت معافیت یافت کنید . برای انجام و اقدام برای این راه ها ید انواع معافیت ها ، طرح کسری خدمت سرزی ، معافیت های موقت ، امریه نظام وظیفه ، راه های خرید خدمت و سایر قوانین خدمت سرزی و محث مرتبط نظام وظیفه را به طور کامل بشناسید .

راه هایی که جوانان می توانند از طریق آن ها به خدمت سرزی نروند یا اینکه مدت آن را کاهش دهند به شرح ذیل می شد :

استفاده از انواع معافیت های دائم : این گروه افراد می توانند استفاده از معافیت های دائم مختلف کارت معافیت یافت کرده و به خدمت سرزی نروند .

استفاده از معافیت های موقت : این معافیت می تواند برای کسانی استفاده شود که برای مدتی مشکل داشته و قصد دارند رفتن به خدمت سرزی را کمی به تعویق بیندازند .

کسری های خدمت : کسری خدمت داشتن شرایط مختلف به افراد تعلق می گیرد . از این طریق مشمولین می توانند از خدمت خود کم کرده و ماه های کمتری را به خدمت بروند .

مدت خدمت سرزی

مدت خدمت سرزی برای خیلی از افراد سوال برانگیز خواهد بود . زیرا بر اساس آخرین قوانین اینمدت خدمت سرزی بین ۱۸ ماه ۲۴ ماه متغیر بوده است . اما اینمدت خدمت سرزی بر اساس چه چیزی تعیین می شوند ؟ چه کسانی می توانند از مدت خدمت سرزی کمتری استفاده کنند ؟ چه کسانی ید بیشترین مدت خدمت سرزی را داشته شند ؟ سازمان نظام وظیفه برای تمام این مدت خدمت سرزی قوانینی تعریف کرده است . آخرین خبرها حاکی است که مدت خدمت سرزی ۱۸ ۲۴ ماه است . که بر اساس نوع مناطق و نوع خدمت این مدت متغیر خواهد بود .

مدت خدمت سرزی کسانی که مناطق بد آب و هوا و محروم جال خدمت هستند :برای این افراد مدت خدمت ۱۹ ماه خواهد بود .

مدت خدمت سرزی برای کسانی که مناطق مرزی و عملیاتی هستند : این مشمولین ۱۸ ماه خدمت خواهند کرد . زیرا مناطق مرزی و عملیاتی مناطق سخت و دشواری برای مشمولین خواهد بود .

مدت خدمت سرزی برای افرادی که مناطق عادی خدمت می کنند : مشمولین مناطق عادی ۲۱ ماه دوره ی خدمت ضرورت را خواهند گذراند . این ۲۱ ماه عادی ترین دوره ی خدمت ضرورت محسوب می شود .

مدت خدمت سرزی برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های دولتی امریه سرزی می گیرند : این افراد ۲۴ ماه نیز خدمت می کنند .

کسری خدمت سرزی

کسری خدمت سرزی چیست و چگونه می توان از آن بهره مند شد ؟ جواب ید بگوییم طرح کسری خدمت نظام وظیفه برای بسیاری از افراد قابل اجرا خواهد بود . فقط مشمولین نیاز است که اطلاعات کافی زمینه ی کسری خدمت سرزی را بدست آورند . سپس شرایط آن ها را مظالعه کرده و برای استفاده از کسری خدمت سرزی اقدامات لازم را انجام دهند . این کسری خدمت کاملا قانونی بوده و قوانین آن توسط سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا به تصویب رسیده است . هم انواع کسری خدمت سرزی را مرور می کنیم .

انواع کسری خدمت سرزی بر اساس آخرین تغییرات قوانین سازمان نظام وظیفه :

 • کسری خدمت ایثارگران : این نوع کسری خدمت بسیار متداول بوده و برای فرزندان جانزان و ایثارگران مورد استفاده قرار می گیرد . قوانین این نوع کسری خدمت سال های جاری دچار تغییرات زیادی شده است . اما این وجود هر ساله تعداد بی شماری از مشمولین می توانند از این کسری خدمت بهره مند شوند . میزان کسری خدمت ایثارگران به عوامل و شرایط زیادی وابسته است . به طور مثال صد جانزی افراد یا مدت اسارت و رزمندگی آن ها می تواند میزان کسری خدمت سرزی را افزایش دهد . به ازای هر صد جانزی ۱۲ روز کسری خدمت به مشمولین تعلق می گیرد .
 • کسری خدمت جبهه پ : از دیگر انواع کسری خدمت سرزی است که مشمولین بر اساس مدت ماه هایی که پشان جبهه های جنگ حضور داشته اند می توانند از این کسری خدمت استفاده کنند . مشمولین ید بدانند به میزان هر ماه حضور جبهه ی والدین ، مشمولین می توانند مقدار مشخصی از مدت خدمت سرزی خود را کسر کرده و کاهش دهند . برخی شرایط اگر مدت حضور جبهه والدین زیاد شد حتی مشمولین می توانند معافیت دائم نیز بگیرند . به طور مثال برای ۵ ماه حضور جبهه ۶۰ روز کسری خدمت داده می شود . برای ۱۰ ماه جبهه ۱۲۰ روز کسری خدمت سرزی به مشمولین تعلق می گیرد .
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا : این کسری خدمت برای افرادی است که ید خدمت سرزی خود را مناطق بد آب و هوا و محروم بگذرانند . این افراد به جای ۲۱ ماه ، ۱۹ ماه خدمت خواهند کرد . یعنی ۲ ماه کسری خدمت برای مناطق محروم و بد آب و هوا نظر گرفته شده است .

ادامه انواع کسری خدمت سرزی بر اساس آخرین تغییرات قوانین سازمان نظام وظیفه :

 • کسری خدمت مشمولین دارای فرزند : مشمولینی که دارای فرزند هستند نیز می توانند از کسری خدمت سرزی استفاده کنند . به ازای هر فرزند مشمول می تواند از میزان مشخصی کسری خدمت استفاده کند . هر چه تعداد فرزندان بیشتر شد مشمول از کسری خدمت بیشتری بهره مند می شود . برای هر فرزند مشمول می تواند از ۳ ماه کسری خدمت استفاده کند .
 • کسری خدمت پروژه ی نخبگان : مشمولینی که دارای مک فوق لیسانس و دکترا یا بلاتر هستند می توانند از این نوع کسری خدمت استفاده کنند . این افراد پروژه هایی سازمان ملی نخبگان را انجام داده و به مدت ۲ ماه ۱۲ ماه می توانند از این کسری خدمت سرزی بهره مند شوند .
 • کسری خدمت مناطق عملیاتی و مرزی : خدمت کردن مناطق عملیاتی و مرزی کار دشواری است . به همین دلیل سازمان نظام وظیفه به افرادی که مناطق عملیاتی مشغول به خدمت هستند ۳ ماه کسری خدمت می دهد . این افراد به جای ۲۱ ماه خدمت ، ۱۸ ماه خدمت می کنند .
 • کسری خدمت مهلین : برای این نوع کسری خدمت سازمان نظام وظیفه هیچ قانونی تصویب نشده است . اما ید به خاطر داشته شید که مشمولین مهل از مزایای بیشتری نسبت به سایرین برخوردار می شوند . این افراد از مرخصی بیشتری استفاده کرده و شهری خدمت خواهند کرد که همسرشان آن جا شد . بر اساس قانون به هر ماه سابقه جبهه ۹ روز کسری خدمت تعلق می گرفت . اما تغییرات اخیر این قانون نیز دچار تغییراتی شده و برای هر ماه سابقه ی جبهه ۱۲ روز کسری خدمت به مشمولین تعلق می گیرد .

خرید خدمت سرزی

خرید خدمت سرزی یکی از شیوه های فرار از خدمت سرزی است . اما چگونه می شود کارهای خرید خدمت سرزی را انجام داد ؟ چه کسانی می توانند خرید خدمت سرزی را انجام دهند ؟ آیا خرید خدمت نظام وظیفه برای همه امکان پذیر است یا خیر ؟ سال های گذشته قوانین خرید خدمت سرزی برای همه ی مشمولان غایب قابل اجرا بود .

سال های گذشته اعلام شد که سال ۹۶ آخرین سالی خواهد بود که مشمولین غایب می توانند برای خرید خدمت نظام وظیفه خود اقدام کنند . اما همچنان شاهد هستیم که سال ۹۷ نیز این قانون اجرا شد و تعداد زیادی از مشمولین غایب پرداخت جریمه توانستند خرید خدمت سرزی خود را انجام داده و کارت پایان خدمت یافت کنند .

بر اساس تبصزه ۱۱ لایجه ی بودجه ، مجلس تصویب شد که مشمولین غایب پایان سال ۹۷ قا خواهند بود که از مزایای غیبت خود استفاده کرده و پرداخت جریمه نقدی کارت خود را یافت کنند . این قانون سال ۹۸ هنوز اجرا نشده است . مشمولین ید منتظر بمانند از سوی سازمان نظام وظیفه قانون جدیدی نسبت به مسئله ی خرید خدمت سرزی اعلام و تصویب شود . مورد جزییات خرید خدمت سرزی نیز ادامه توضیجات لازم را اختیار شما عزیزان خواهیم گذاشت .

شرایط خرید خدمت بر اساس برنامه ی بودجه ی کشور به این صورت است که مشمولینی که بیشتر از ۸ سال غیبت دارند می توانند جریمه ی نقدی کار خرید خدمت سرزی خود را انجام دهند . این میزان جریمه ی نقدی برای مشمولین هر نوع مک تحصیلی متفاوت خواهد بود . هرچه مشمولین مک تجصیلی لاتری داشته شند جریمه ی نقدی بیشتری ید پرداخت کنند کارت معافیت خود را یافت کنند .

شرایط خرید خدمت سرزی :

 • امکان پرداخت اقساطی جریمه برای مشمولین غایب وجود دارد . مشمولین می توانند صدی از مبلغ جریمه ی خود را پرداخت کرده و بقیه مبلغ را به صورت اقصاط ماهیانه بپردازند .
 • مشمولین غایبی که به صورت اقساط جریمه ی خود را پرداخت می کنند می توانند جین پرداخت اقساط ، گواهینامه ی خود را گرفته یا از تسهیلات دیگر نیز بهره مند شوند .
 • برای افرادی که عضو سازمان هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد هستند تخفیف ویژه ای نظر گرفته می شود . این افراد می توانند هزینه ی کمتری بت جریمه پرداخت کنند .
 • مشمولینی که بیشتر از ۸ سال غیبت دارند و اقدام به پرداخت جریمه و خرید خود نیز نکرده اند . برای اقدام ید به ازای هر سال اضافه تر از آن ۸ سال میزان ۱۰ صد جریمه ی بیشتری پرداخت کنند . مدت بیشتر از ۶ ماه نیز برای افراد یک سال محاسبه می شود .
 • برای فرزندان ایثارگر نیز تخفیف ویژه ای پرداخت جریمه قرار داده می شود .
 • قیمت و نرخ جریمه برای افراد مک زیر دیپلم پایین تر مقدار محاسبه می شود .

لاترین مقدار جریمه خرید خدمت برای کسانی است که مقطع دکتری تحصیل کرده اند .


بیشتر بخوانید: مدارک خرید خدمت


مراحل اقدام برای خرید خدمت سرزی :

 • مشمول ید مدارک لازم را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی تحویل دهد .
 • ثبت خواست خرید خدمت سامانه ی نظام وظیفه از طریق مراکز پلیس + ۱۰ .
 • منتظر ماندن برای پیامک از سوی نظام وظیفه برای پرداخت جریمه نقدی .
 • فرصت ۵ روزه برای واریز مبلغ جریمه به نک های معرفی شده از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا .
 • واریز مبلغ جریمه و ارایه ی فیش واریزی به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی یا همان پلیس + ۱۰ .
 • بررسی سازمان نظام وظیفه برای صحت مدارک و کامل بودن آن .
 • ارسال کارت هوشمند معافیت برای مشمولین به آسی که از سوی خود مشمول مشخص شده است .

خرید خدمت سرزی دارای جریمه هایی است که هم ادامه میزان جریمه ها را مشاهده کتید :

 1. برای افراد زیر دیپلم : میزان ۱۰ میلیون تومان .
 2. برای افراد مک دیپام : میزان ۱۵ میلیون تومان .
 3. افراد مک کاردانی : مبلغ به میزان ۲۰ میلیون تومان .
 4. مشمولین مک کارشناسی : ۲۵ میلیون تومان .
 5. مشمولین مک فوق لیسانس : میزان ۳۰ میلیون تومان .
 6. افراد مک دکتری غیر پزشکی : میزان ۴۰ میلیون تومان .
 7. مشمولین مک دکتری پزشکی : ۳۵ میلیون تومان .
 8. پزشکان متخصص : میزان ۵۰ میلیون تومان .

بیشتر بخوانید: مزایا و معایب خرید خدمت


معافیت خدمت سرزی

معافیت خدمت سرزی از هیجان انگیز ترین محث نظام وظیفه و خدمت سرزی می شد که طرفداران زیادی دارد . معافیت خدمت سرزی چیست و آیا همه می توانند از معافیت خدمت استفاده کنند ؟ معافیت خدمت سرزی مبحث گسترده و مهمی است که ما سعی کرده ایم این مقاله به طور مفصل راجع به آن ها صحبت کنیم .

اما جوانان ید بدانند گرفتن معافیت خدمت کار آسانی نیز نخواهد بود مگر آن که قبل از هر اقدامی از مشاوره کمک گرفته بتوانند بهترین و مناسب ترین راه معافیت خدمت سرزی را انتخاب کنید . همانطور که لا نیز اشاره کردیم خدمت یکی از مسائل اجری برای جوانان کشور ما می شد . اما راه های زیادی برای نرفتن به خدمت سرزی نیز وجود دارد که مهم ترین آن ها استفاده از معافیت خدمت نظام وظیفه است .

البته گرفتن معافیت خدمت سرزی نیز نیازمند شرایط بسیاری است که قبل از آشنا شدن شرایط آن ها انواع معافیت خدمت نظام وظیفه را بشناسیم .

انواع معافیت :

 1. معافیت پزشکی خدمت سرزی .
 2. معافیت خدمت کفالت پ بیمار .
 3. معافیت خدمت سرزی بخشودگی سنی .
 4. معافیت خدمت مددجویان بهزیستی .
 5. معافیت خدمت سرزی کفالت ما .
 6. معافیت خدمت سرزی کفالت خواهر .
 7. معافیت خدمت سرزی مددجویان کمیته امداد .
 8. معافیت خدمت سرزی کفالت برا صغیر .
 9. معافیت خدمت سرزی کفالت برا کبیر ناتوان .
 10. معافیت خدمت تک پسری .
 11. معافیت تحصیلی .
 12. معافیت بنیاد ملی نخبگان .

و سایر معافیت ها .برای آشنایی بیشتر انواع معافیت های خدمت به توضیحات کاملی ره ی هرکدام از معافیت ها خواهیم پرداخت :

معافیت های پزشکی

یکی از معروف ترین و پرمتقاضی ترین نوع معافیت خدمت سرزی به حساب می آید . که بسیاری از مشمولین می توانند و خواسرند که از این معافیت استفاده کرده و به خدمت نروند . این نوع معافیت بیماری های زیادی معرفی می شوند که مشمولین می توانند آن ها را شناخته و راجع به آن ها اطلاعات کاملی بدست آورند . اما قبل از آشنایی لیست بیماری ها بهتر است اول انواع معافیت ها معافیت پزشکی آشنا شویم .


بیشتر بخوانید: شرایط معافیت پزشکی خدمت


مشمولین قانون ۳۹ معافیت های پزشکی از نظر سلامت جسمی و روحی ۴ گروه زیر دسته بندی می شوند :

 1. گروهی از افراد هستند که از سلامت کامل بهره مند بوده و معافیت به آن ها داده نمی شود . این افراد ید به طور کامل به خدمت رفته و کارت پایان خدمت یافت کنند .
 2. گروه دوم افرادی هستند که بر اثر بیماری و معلولیت توانایی انجام خدمت سرزی را ندارند . این افراد برای گرفتن معافیت خدمت اقدام کرده و کارت معافیت دائم یافت می کنند .
 3. گروه سوم مشمولینی قرار دارند که به دلیل بیماری قا نیستند خدمات رزمی را انجام دهند و از معافیت خدمات رزمی استفاده می کنند .
 4. چهارمین گروه کسانی هستند که به دلیل جراحی یا بیماری های موقت نمی توانند خدمت سرزی خود را انجام دهند . این افراد از سازمان نظام وظیفه خواست کرده بتوانند از معافیت موقت استفاده کرده به بهبودی کامل برسند .

مشمولین توجه به شرایط عمومی و سلامتی خود می توانند یکی از این گروه ها قرار گرفته و از معافیت های داثم ، معافیت موقت و یا معافیت از خدمات رزمی استفاده کنند . اما پس از دسته بندی هر یک از این گروه ها مشمولین ید انواع بیماری های ارائه شده توسط سازمان نظام وظیفه را بشناسند بتوانند مورد نوع بیماری خود شناخت بیشتری بدست آورند .

لیست بیماری های مشخص شده بر اساس آخرین تصویت معافیت پزشکی از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا :

 • بیماری های عفونی .
 • بیماری های اسکلت و استخوان .
 • بیماری های قلبی .
 • بیماری های ریوی .
 • بیماری های دستگاه تناسلی و ااری .
 • بیماری های اعصاب و روان .
 • بیماری های عدد مترشحه .
 • بیماری های پوستی .
 • بیماری های گوش و حلق و بینی .
 • بیماری های چشم .
 • بیماری های فک و دندان .
 • بیماری های عمومی .
 • بیماری های دستگاه گوارش .
 • بیماری های خون و آنکولوژی .
 • بیماری های جراحی مغز و اعصاب .
 • بیماری های ریوی .
 • بیماری های داخلی مغز و اعصاب .

پس از آماده سازی مدارک و مستندات پزشکی توسط مشمول سه مرحله ید بیماری مشمول مورد بررسی قرار بگیرد نهایت رای نهایی سازمان نظام وظیفه برای معافیت مشمول صا گردد . به این سه مرحله ادامه توجه کنید که اصلی ترین مراحل اخذ معافیت پزشکی خواهد بود :

مرجله ی اول بیماری مشمول و نیز مدارک پزشکی او توسط پزشک اولیه ی مورد یید سازمان نظام وظیفه مورد بررسی قرار می گیرد .

مرحله دوم برای انجام آزمایشات دقیق تر به بیمارسن معرفی خواهد شد . بیمارسن آزمایشات تخصصی انجام می شود .

مرحله سوم یا مرجله ی آخر مرحله ای است که مشمول کمیسیون شورای پزشکی جاضر شده و منتظر رای شورای پزشکی خواهد ماند .

مسائل مرتبط معافیت پزشکی بسیار مبحث گسترده ای است که مشمولین برای استفاده از این معافیت خدمت سرزی ید اطلاعات خود را افزایش دهند . برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معافیت پزشکی می توانید مرکز مشاوره آویژه تماس شید . ادامه نیز به سایر انواع معافیت ها نیز خواهیم پرداخت .

معافیت های کفالت

از دیگر معافیت های معروف و شناخته شده معافیت کفالت را می توان نام برد که بسیار پرمتقاضی نیز است . برای استفاده از انواع معافیت های کفالت مشمولین ید سه شرط اصلی زیر را داشته شند . این سه شرط اصلی ترین شروط برای بهره مندی از معافیت کفالت است :

شروط اصلی استفاده از معافیت کفالت :

مشمول تنها فرزند پسر لای ۱۸ سال خانواده ید شد بتواند خواست خود را برای معافیت کفالت سامانه ثبت کند .

مشمول نید به هیچ عنوان وارد غیبت غیر موجه شده شد .

مشمول ید به سن مشمولیت رسیده شد خواست معافیت کفالت او از سوی سازمان نظام وظیفه مورد بررسی قرار بگیرد .

هر یک از شما عزیزان دارای سه شرط اصلی که لا گفته شده هستید می توانید شرایط دیگر معافیت کفالت را بررسی کرده و اطلاعات مفیدی این زمینه بدست آورید . ما اینجا انواع معافیت های کفالت را بر اساس آخرین قوانین سازمکان نظام وظیفه نام خواهیم برد و توضیحات لازم را اختیار شما عزیزان خواهیم گذاشت .

انواع معافیت های کفالت مورد استفاده توسط مشمولین طبق قوانین معافیت کفالت سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا :

 • معافیت کفالت پ لای سن ۷۰ سال : این معافیت برای کسانی است که پشان به سن ۷۰ سالگی برسد . پ مشمول اگر از سلامت کامل نیز برخوردار شد می تواند برای فرزند خود خواست معافیت کفالت بدهد . پس دقت کنید این نوع معافیت کفالت سلامت جسمی و روحی پ مشمول مورد بررسی قرار نخواهد گرفت . سن پ تنها ملاک و معیار سازمان نظام وظیفه خواهد بود .
 • معافیت کفالت پ ناتوان : این نوع معافیت کفالت برعکس معافیت قبلی سن پ اهمیتی ندارد . تنها معیار برای سازمان نظام وظیفه بررسی سلامت پ مشمول می شد . اگر شورای پزشکی رای خود را بر ناتوان بودن پ مشمول صا کنند . مشمول می تواند از کفالت پ استفاده کرده و به عنوان مراقب و نگهدارنده ی پ معافیت خود را بگیرد .
 • معافیت کفالت ما بدون همسر : مشمولینی که ماشان از همسر خود جدا شده شند و تنها زندگی کنند . یا اینکه به دلیل فوت همسر ماشان ازدواج مجدد نکرده شد نیز می توانند برای معافیت کفالت ما اقدام کنند . این صورتی است که ما مجددا ازدواج نکرده شد . هم چنین فراموش نکنید که برای گرفتن کفالت ما مشمول اول از کفالت موقت استفاده خواهد کرد زمانی که سازمان نظام وظیفه مشخص کند که معافیت او تبدیل به معافیت دائم خواهد شد یا خیر .

ادامه انواع معافیت های کفالت مورد استفاده توسط مشمولین

 • معافیت کفالت خواهر : معافیت کفالت خواهر نیز معافیت آسانی است برای کسانی که خواهرشان بدون سرپرست شد . این صورتی است که خواهرهمسر و فرزند نداشته شد . این صورت مشمول می تواند به عنوان برا لای ۱۸ سال از خواهر نگهداری کند .
 • معافیت کفالت برا صغیر : معافیت برا صغیر نیز از معافیت های کفالت به حساب می آید . مشمول اگر برای صغیری داشته شد می تواند برای گرفتن معافیت کفالت او اقدامات لازم را انجام دهد .
 • معافیت کفالت برا کبیر : برای این نوع معافیت برا مشمول ید نیازمند نگهداری و مراقبت شد . این صورت مشمول می تواند از معافیت کفالت بهره مند شود .
 • معافیت کفالت جد پی یا مای : برای گرفتن کفالت پبزرگ ها نیز قوانینی وجود دارد که سازمان نظام وظیفه آن ها را تصویب کرده است . مشمولین می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به این نوع معافیت نیز مشاورین ما مرکز مشاوره آویژه تماس بگیرند .
 • معافیت کفالت جده مای یا پی : مشمولین علاوه بر گرفتن کفالت پبزرگ خود ، می توانند کفالت مابزرگ خود را نیز به عهده بگیرند . که این نیز خود دارای شرایط خاص خود می شد .
 • معافیت کفالت فرزند : مشمولین صورت داشتن فرزند می توانند کفالت او را به عهده بگیرند . این شرایطی است که همسر مشمول فوت شده شد .

مدارک مورد نیز برای بهره مندی از معافیت های کفالت :

 1. تکمیل فرم شماره ۱ وضعیت مشمولین .
 2. فرم شماره ۲ معاینه اولیه پزشکی مشمولین .
 3. شناسنامه مشمول به همراه کپی صفحات آن .
 4. کارت شناسایی ملی مشمولین به همراه کپی از آن .
 5. عکس پرسنلی ۳*۴ رنگی تمام رخ زمینه ی سفید .
 6. گواهی آخرین مک تحصیلی به همراه کپی از آن .
 7. گواهی اشتغال به خدمت برای کسانی که حین خدمت هستند و می خواهند برای معافیت اقدام کنند .
 8. کپی شناسنامه پ و ما و خواهر و برا مشمول .
 9. کپی کارت شناسایی ملی والدین مشمول .
 10. تکمیل فرم مشخصات بستگان مشمول .

پس از آماده کردن مدارک و تکمیل فرم های مورد نیاز مشمولین ید مراحل اقدام گرفتن معافیت کفالت را طی کنند . روند رسیدگی به معافیت کفالت به صورت زیر خواهد بود :

 • مشمولین مرحله اول دفترچه راهنمای نظام وظیفه را از مراکز پلیس +۱۰ یافت کرده و مدارک مورد نیاز خود را آماده کرده و فرم ها را تکمیل می کنند .
 • به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه کرده و مدارک مورد نیاز خود را به همراه فرم های تکمیلی ارائه دهند .
 • ادامه ید ثبت خواست معافیت سامانه ی سازمان نظام وظیفه عمومی ثبت گردد . این کار توسط دفاتر پلیس + ۱۰ صورت خواهد گرفت .
 • اطلاعات وارد شده به همراه خواست معافیت کفالت توسط سازمان نظام وظیفه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
 • یافت دعوتنامه توسط مشمول از سوی سازمان نظام وظیفه برای شرکت هیئت رسیدگی .
 • آخر جلسه ی هیئت رسیدگی برگزار شده و مشمولمنتظر رای نهایی شورا خواهد ماند .
 • رای صا شده توسط شورا آخرین و اصلی ترین رای خواهد بود که مشمول می تواند پس از آن کارت معافیت کفالت خود را یافت کند .

سوالات متداول

خدمت سرزی چیست؟

دوره ای ۲۱ ماهه است که برای همه ی جوانان ذکور اجری است که پس از رسیدن به سن مشمولیت یا همان سن ۱۹ سالگی به خدمت سرزی رفته بتوانند کارت پایان خدمت یافت کنند .

مدت خدمت چند ماه است؟

مدت خدمت مقدس سرزی ۲۱ ماه است که مشمولین داشتن شرایط مختلق می توانند این مدت را کاهش دهند . به طور مثال کسری خدمت می توانند نمونه ی رزی شد که بسیاری از مشمولین از آن بهره مند می شوند .

کسری خدمت چه شرایطی دارد؟

کسری خدمت سرزی انواع مختلفی دارد که مشمولین می توانند از آن ها استفاده کنند . انواع کسری های خدمت شامل : ۱٫کسری خدمت جبهه ، ۲٫کسری خدمت ایثارگران ، ۳٫کسری خدمت پروژه های بنیاد نخبگان ، ۴٫کسری خدمت ببسیج و بسیاری کسری های خدمت دیگر را شامل می شود .

آیا خدمت سرزی را میتوان خرید؟

خرید خدمت سرزی دارای شرایط مختلفی است . اما یکی از آسان ترین راه ها سال های اخیر داشتن ۸ سال غیبت می شد که پس از آن جوانان می توانند پرداخت هزینه های مشخص شده از سوی سازمان نظام وظیفه خدمت خود را بخرند .

میزان حقوق سرزان دوره خدمت سرزی چق است؟

میزان حقوق سرزان دوره خدمت بر اساس میزان تحصیلات و سازمانی که آن مشغول به خدمت هستند متفاوت خواهد بود .

خدمات کلان مرکز مشاوره آویژه زمینه نظام وظیفه

آخرین تغییرات خدمت سرزی ۹۸

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ شهریور ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۵۹:۲۴ توسط:avije موضوع: نظرات (0)