مرکز مشاوره آویژه مرکز مشاوره آویژه .

مرکز مشاوره آویژه

خرید خدمت سربازی نظام وظیفه

۰٫۰
۰۰

خرید خدمت سرزی نظام وظیفه چیست ؟

خرید خدمت سرزی نظام وظیفه چیست ؟ مشمول کیست ؟ مشمولین غایب به چه کسانی می گویند ؟ از خرید خدمت سرزی نظام وظیفه چه می دانید ؟ چه کسانی می توانند خدمت سرزی خود را بخرند ؟ میزان پولی که سازمان نظام وظیفه قل خرید سرزی می گیرد چه ق است ؟ چه شرایطی می توان خرید خدمت سرزی نظام وظیفه را انجام داد ؟ خرید سرزی نظام وظیفه شامل چه کسانی می شود ؟ این ها سوال هایی است که به ذهن شما نیز رسیده است . این مقاله سعی داریم به تمامی این سوالات پاسخ دهیم .


خرید خدمت سرزی نطام وظیفه

می توانید از استفاده از تلفن ثابت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش :

تهران ۹۰۹۲۳۰۵۴۴۵ و سایراسنها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸


مشمول خدمت سرزی نظام وظیفه به چه کسی می گویند ؟

هرفرد ذکور ایرانی زمانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد ، مشمول خدمت ضرورت است . این مشمولیت قانونی برای افراد از سن ۱۸ سالگی تمام سن ۵۰ سالگی تمام ادامه دارد .هر فرد ذکور زمان معین ید برای رفتن به خدمت سرزی اقدام کنند . سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا برای کسانی که قصد ادامه تحصیل دارند معافیت تحصیلی صا می کند . یعنی مشمول بعد از سن ۱۸ سالگی دانشگاه قبول می شود و نامه ییدیه تحصیلی خود را به سازمان نظام وظیفه برده و معافیت تحصیلی را یافت می کند .

مشمول غایب کیست ؟

همانظور که لا گفته شده هر فرد ذکور بعد از سن ۱۸ سالگی ید برای رفتن به خدمت سرزی تعیین و تکلیف کند . واقع اگر فردی نه ادامه تحصیل می دهد و نه شرایط معافیت های خاص ، پزشکی یا کفالت و غیره را ندارد . ید برای تعیین تکلیف وضعیت خود دفترچه دوره ضرورت را از مراکز پلیس + ۱۰ شهر خود تهیه کرده و نسبت به پر کردن و فرسدن آن اقدام کند . اگر فردی بعد از اتمام ۱۸ سالگی دفترچه اعزام به خدمت را پر نکند و خود را به نظام وظیفه معرفی نکند مشمول غایب به حساب می آید . یرای دانشجویانی که از س ترک تحصیل می کنند یا اخراج می شوند نیز غیبتشان از زمان اخراج و ترک تحصیل محاسبه می شود .


خرید خدمت سرزی نطام وظیفه

می توانید از استفاده از تلفن ثابت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش :

تهران ۹۰۹۲۳۰۵۴۴۵ و سایراسنها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸


شرایط مشمولان غایب خرید خدمت سرزی نظام وظیفه

هر فرد مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی از زمانی که وارد غیبت می شود مشمول غایب نامیده می شود . واقع این افراد ید یک مدت زمانی از دوره ی غیبت آنها بگذرد بتوانند برای خرید سرزی اقدام کنند . بر طبق قانون جریمه مشمولین غایب ، هر فردی که مدت ۸ سال غیبت به سر برده است می تواند برای خرید خدمت سرزی دوره ضرورت خود اقدام کند .

خرید خدمت سرزی نظام وظیفه

این مسئله شاید برا همه جذاب شد که بدانند خرید سرزی چگونه است ؟ چه کسانی می توانند سرزی خود را بخرند ؟ هزینه ای که ید برای خدمت سرزی نظام وظیفه پرداخت کرد چه ق است ؟ میزان پرداخت هزینه خدمت دوره صرورت برای افراد تحصیلات متفاوت فرق می کند . اینجا توضیحات تکمیلی را برای شما خواهیم گفت .


خرید خدمت سرزی نطام وظیفه

می توانید از استفاده از تلفن ثابت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش :

تهران ۹۰۹۲۳۰۵۴۴۵ و سایراسنها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸


مک زیر دیپلم

 • بر اساس قوانین سازمان نظام وظیفه عمومی ، افرادی که تحصیلات آنها زیر دیپلم است . هنگام رسیدن به سن مشمولیت خود را به سازمان نظلم وظیفه عمومی معرفی نکرده اند و وارد غیبت شده اند . این افراد بعد از ۸ سال که از غیبتشان گذشت می توانند پرداخت ۱۰ میلیون تومان خرید خدمت سرزی نظام وظیفه خود را انجام داده و کارت معافیت یافت کنند .

مک دیپلم

 • مقدار پولی که متقاصیان مک دیپلم ید پرداخت کنند متفاوت است . بر طبق قانون ، مشمولین مک دیپلم و بعد از گذشت ۸ سال از خدمت خود ید مقدار ۱۵ میلیون سرزی خود را خریداری کنند .

مک کاردانی ( فوق دیپلم )

 • متقاضیان خرید سرزی نظام وظیفه عمومی مک فوق دیپلم (کاردانی) بعد از گذشت ۸ سال از اتمام تحصیل می توانند برای خرید خدمت سرزی اقدام کنند . این مبلغ برای این گروه مک کاردانی ۲۰ میلیون می شد .

مک لیسانس

 • افرادی که مک لیسانس خود را گرفته اند و از بعد از اتمام تحصیل وارد دوره ی غیبت شده اند می توانند پرداخت ۲۵ میلیون تومان کارت معافیت خود را بگیرند .

خرید خدمت سرزی نطام وظیفه

می توانید از استفاده از تلفن ثابت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش :

تهران ۹۰۹۲۳۰۵۴۴۵ و سایراسنها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸


مک فوق لیسانس

 • گروه بعد کسانی هستند که مک فوق لیسانس دارند . این مشمولین بعد از گذشت ۸ سال می توانند برای حرید سرزی خود اقدام کنند . این افراد برای یافت کارت معافیت ۳۰ میلیون پرداخت می کنند .

مک دکتری (غیرپزشکی )

 • گروه ششم افرادی هستند که دارای مک دکترای غیر پزشکی هستند . این افراد ید مقدار ۴۰ میلیون تومان برای خرید خدمت سرزی خود پرداخت کنند .

مک دکتری ( پزشکی )

 • فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و دارای مک دکترای پزشکی و مشمولین غایب این تحصیلات یاد مبلغ ۳۵ میلیون تومان پرداخت کنند . پس از آن می توانند کارت معافیت خود را یافت کنند .

مک تخصص پرشکی و لاتر

 • پزشکان متخصص و دارای مدارک لاتر اگر دوران غیبت خود به سر می برند می توانند پرداخت ۵۰ میلیون تومان خرید خدمت سرزی نظام وظیفه خود را انجام دهند .

تمام ملغ گفته شده لا شرایط مختلف قابل تغییر هستند . این ملغ به تعداد سال های غیبت مشمولین بیشتر می شوند . از طرف دیگر مشمولین غایب دارای زن یا فرزند یا عضو ارگان های خاص نیز می توانند مقدار این هزینه تخفیف بگیرند . خوانندگان عزیز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر این زمینه متخصصین مشاور ما مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرند.


خرید خدمت سرزی نظام وظیفه

می توانید از استفاده از تلفن ثابت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش :

تهران ۹۰۹۲۳۰۵۴۴۵ و سایراسنها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸


سوالات متداول

 • خرید خدمت سرزی نظام وظیفه چیست ؟
 • چه کسانی اولویت خرید خدمت سرزی نظام وظیفه قرار دارند ؟
 • گذشت چند سال مشمولیت غایب می توانند برای خرید خدمت سرزی نظام وظیفه اقدام کنند ؟
 • هزینه خرید خدمت سرزی نظام وظیفه چق است ؟
 • هزینه خرید خدمت سرزی نظام وظیفه برای افراد مک دیپلم چق است ؟
 • مشمولین غایب برای خرید خدمت سرزی نظام وظیفه ید چه شرایطی داشته شند ؟
 • پزشکان عمومی ید چه هزینه ای برای خرید خدمت سرزی نظام وظیفه خود بپردازند ؟
 • داشتن فرزند و همسر چه ثیری خرید خدمت سرزی نظام وظیفه دارد ؟
 • اعضا کدام ارگان ها می توانند خرید خدمت سرزی نظام وظیفه تخفیف بگیرند ؟
 • آیا هزینه خرید خدمت سرزی نظام وظیفه به صورت اقساط نیز امکان پذیر است ؟
 • خرید خدمت سرزی نظام وظیفه برای چه مشمولینی امکان پذیر است ؟
 • مشمولین غایب از چه طریقی می توانند برای خرید خدمت سرزی نظام وظیفه اقدام کنند ؟
 • داشتن همسر دائمی چند صد از مبلغ خرید خدمت سرزی نظام وظیفه کم می شود ؟
 • به تعداد سال های غیبت ، چند صد به مبلغ خرید خدمت اضافه می شود ؟

خدمات مشاوره تلفنی آویژه دانش زمینه مشاوره نظام وظیفه

خرید خدمت سرزی نظام وظیفه


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۵۳:۰۳ توسط:avije موضوع: نظرات (0)