مرکز مشاوره آویژه مرکز مشاوره آویژه .

مرکز مشاوره آویژه

دروس عمومی کنکور – برنامه ریزی و شیوه مطالعه

5 / 5 ( 1 امتیاز )

بسیاری از دانش آموزان سعی دارند کنکور موفق شوند و رشته های مناسب مشغول به تحصیل شوند. توجه به ضرایب وس اختصاصی، ممکن است ابتدا تصور شود که اهمیت وس عمومی کنکور کم شد. اما بسیار دیده شده است که افراد وس اختصاصی عملکرد مناسبی نداشته اند، اما به دلیل عملکرد خیلی خوبشان وس عمومی کنکور، نیج خشانی کسب کرده اند. عاملی که عث شده است که علی رغم ضریب نسبً پایین، ثیر وس عمومی کنکور زیاد شد، مفهومی به نام تراز است. یعنی اگر شما صد وس عمومی لایی داشته شید، چون به نسبت دیگران عملکرد خوبی داشته شید، تراز شما لا خواهد رفت و تفاوت زیادی ایجاد خواهد کرد. پس اهمیت وس عمومی کنکور را نظر داشته شید.

دقت داشته شید که هر چه ق که رقابت کنکورها بیشتر شد، ید سعی کنیم که روی تک تک وس سرمایه گذاری مناسب داشته شیم. توجه به رقابت فشرده ای که رشته های دانشگاهی تجربی به خصوص برای قبولی رشته های پرطرفدار وجود دارد، ثیر وس عمومی کنکور تجربی قابل توجه خواهد بود. توجه به ثیر وس عمومی رتبه کنکور، ید سعی کنیم برای این وس برنامه ریزی مناسب داشته شیم کنکور موفق شویم.

ضرایب وس عمومی کنکور

گام اول برنامه ریزی وس عمومی کنکور آشنایی ضریب وس و اثرگذاری هر کدام از وس عمومی است. توجه داشته شید که هر چه ضرایب وس عمومی بیشتر شد، اثرگذاری آن س نیز لاتر خواهد بود. جدول زیر ضرایب وس عمومی همه کنکورها، یعنی کنکورهای تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زن آورده شده است. چنانچه مشاهده می نمایید، وس ادبیات و دین و زندگی به ترتیب ضرایب ۴ و ۳ بیشترین ضریب را دارند و وس عربی و زن ضریب ۲ رتبه بعد هستند.

ضرایب وس عمومی کنکور
نام س ضریب
زن و ادبیات فارسی ۴٫۰
فرهنگ و معارف اسلامی ۳٫۰
زن عربی ۲٫۰
زن انگلیسی ۲٫۰

وس اهمیت عمومی کنکور

همان طور که گفتیم، به جز ضریب وس، عاملی که مهم است، تراز شما وس مختلف است. یعنی اگر شما هر یک از وس بتوانید نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته شید، تراز شما لاتر خواهد رفت و رتبه شما رشد خوبی پیدا خواهد کرد. به طور مثال بین رتبه های زیر ۱۰۰۰ رشته تجربی سال ۹۸ میانگین صدها س دین و زندگی ۸۳٫۲ بوده است، حالی که میانگین صدها برای س زن عمومی ۷۲٫۷ بوده است. یعنی هر چند س دین و زندگی ضریب لاتری دارد، ولی اگر شما هر دو س را ۸۰ صد بزنید، توجه به اینکه تراز س زن عمومی ن بهتر بوده، اثرگذاری آن بهتر شدن رتبه شما بیشتر خواهد بود.

توجه به توضیحی که داده شد، ید توجه داشته شید که وس دارای ضریب لاتر اهمیت خود را دارند. ولی سرمایه گذاری روی وسی که داوطلن کنکور صد کمتری کسب می کنند نیز مهم است. اگر چنان چه شما این وس قوی هستید حتماً ید سعی کنید که نقاط قوت خود را تقویت کنید ایجاد فاصله نسبت به دیگران تراز بهتری کسب کنید و عملکرد بهتری داشته شید. وس ادبیات و زن عمومی جزو وس اهمیتی هستند که معمولاً میانگین صد کمتری بین داوطلن کنکور دارند.

بودجه بندی وس عمومی کنکور

حال که به اهمیت وس عمومی کنکور پی برده ایم و وس اهمیت تر را نیز شناخته ایم، ید ببینیم که هر کدام از این وس چه محثی از اهمیت لاتری برخوردارند. برای این کار ید کنکورهای سال های گذشته را بررسی کنیم و ببینیم که چه محثی پرتکرارتر بوده اند. این کار را ما برای شما انجام داده ایم و به صورت خلاصه بودجه بندی وس عمومی کنکور را برای شما تهیه کرده ام. ادامه شما می توانید بودجه بندی وس عمومی را کنکورهای تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زن مشاهده کنید.

توجه به اینکه نحوه بودجه بندی سوالات از سال ۸۸ ۹۳ نیز مشابه سال های بعد بوده، جدول زیر تنها اطلاعات سالهای ۹۴ ۹۸ آورده شده است.

بودجه بندی زن و ادبیات فارسی کنکور سال های گذشته

دفترچه سوالات عمومی کنکور، اولین س زن و ادبیات فارسی یا همان ادبیات خودمان است. ادبیات کنکور دارای ۲۵ سوال است که محث مختلف کنکور بودجه بندی خاص خود را دارند و لازم است آشنایی نسبت به بودجه بندی محث، برنامه ریزی مناسب برای خواندن محث داشته شیم بتوانیم بهترین نتیجه را به دست بیاوریم.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست

برای برنامه ریزی، مشاوره کنکور و روش های موفقیت کنکور شما عزیزان میتوانید از طریق شماه زیر مشاورین مجرب تماس شید و پاسخ سوالات خود را یافت نمایید.

بدون گرفتن کد و پیش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مرکز مشاوره آویژه

بین وس عمومی کنکور، ادبیات همه کنکورها بیشترین ضریب را دارد و دارای ضریب ۴ است. از طرفی هم توجه به توضیحاتی که داده شد، میانگین صد کمتری هم بین وس عمومی دارد، پس می توان گفت اهمیت ترین س عمومی کنکور است. بودجه بندی سوالات ادبیات کنکور سال های گذشته روند مشابهی داشته است و همان طور که جدول زیر مشاهده می کنید، اهمیت ترین مبحث ادبیات کنکور قرابت معنایی ۹ سوال و پس از آن دستور زن و نگارش ۵ سوال است.

بودجه بندی زن و ادبیات فارسی کنکور
مبحث سال ۹۸ سال ۹۷ سال ۹۶ سال ۹۵ سال ۹۴ سال ۹۳
واژگان ۳٫۰ ۳٫۰ ۳٫۰ ۳٫۰ ۳٫۰ ۳
املا ۳٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰ ۲
دستور زن و نگارش ۵٫۰ ۵٫۰ ۵٫۰ ۵٫۰ ۵٫۰ ۵
ریخ ادبیات ۱٫۰ ۳٫۰ ۳٫۰ ۳٫۰ ۳٫۰ ۳
آرایه های ادبی ۴٫۰ ۳٫۰ ۳٫۰ ۳٫۰ ۳٫۰ ۳
قرابت معنایی ۹٫۰ ۹٫۰ ۹٫۰ ۹٫۰ ۹٫۰ ۹

بودجه بندی دین و زندگی کنکور سال های گذشته

دین و زندگی کنکور نیز مانند ادبیات دارای ۲۵ سوال است که سوالات آن از محث مختلفی طرح می شود که آگاهی از این محث به شما برنامه ریزی کنکور کمک خواهد کرد. از نظر ضریب وس عمومی پس از ادبیات کنکور، دین و زندگی بیشترین ضریب را دارد و دارای ضریب ۳ است. اما معمولاً کنکور به دلیل اینکه س نسبً ساده تری نسبت به سه س عمومی دیگر است، داوطلن بیشترین میانگین صد را از خود به جای می گذارند. پس شما حتماً سعی کنید که از دیگران عقب نیافتید و میانگین صد لایی داشته شید.


بیشتر بخوانید: مشاوره کنکور تجربی ۹۹


جدول زیر از نظر مبحث و کب بودجه بندی دین و زندگی کنکور نظام جدید آورده شده است. همان طور که مشاهده می کنید آیات و روایات دارای بیشترین سوال دین و زندگی کنکور است. پس حتماً سعی کنید این قسمت ها را به خوبی به خاطر بسپارید بتوانید عملکرد مناسبی از خود به جای بگذارید. همچنین توجه به جدول، کنکور تقریً از کب های سال های مختلف به یک اندازه سوال طرح می شود، پس به کب سال های مختلف یک اهمیت توجه داشته شید.

بودجه بندی دین و زندگی کنکور
پایه تحصیلی کنکور سال ۹۸ مبحث کنکور سال ۹۸
دهم ۹٫۰ آیات و روایات ۱۱٫۰
یازدهم ۸٫۰ متن ۹٫۰
دوازدهم ۸٫۰ اشعار و حدیث ۵٫۰

عربی کنکور نیز مانند سایر وس عمومی دارای ۲۵ سوال است که برخی از محث آن اهمیت بیشتری دارد که برنامه ریزی مناسب و توجه به محث پرتکرار می توانید عملکرد خوبی تست زنی عربی داشته شید. عربی معمولاً چغرترین س بین وس عومی کنکور است و بسیاری از داوطلن کنکور این س عملکرد ضعیف تری از خود به جای می گذارند. اما عربی آن طور که فکر می کنید هم س دشواری نیست و معمولاً صد پایین افراد به دلیل بی علاقگی آنها به این س است که عث شده آن طور که ید عملکرد مناسبی این س نداشته شند. مطمئناً برنامه ریزی مناسب و استفاده از منابع سی مناسب می توانید عربی کنکور صد مناسبی داشته شید.

جدول زیر محث پر تکرار عربی کنکور آورده شده است. همان طور که مشاهده می کنید ترجمه و تعریب و قواعد ۸ سوال بیشترین تعداد سوال را بین محث عربی دارند. یعنی سال های گذشته ۶۴ صد سوالات عربی تنها مربوط به ترجمه و تعریب و قواعد بوده است. پس از محث گفته شده، ک مطلب بیشترین تعداد سوال را شامل می شود که معمولاً شامل ۴ سوال می شود. پس سعی کنید حتماً سرمایه گذاری مناسب را روی این محث داشته شید بتوانید کنکور به موفقیت مد نظرن دست پیدا کنید.

بودجه بندی عربی کنکور
مبحث سال ۹۸ نظام قدیم سال ۹۸ نظام جدید سال ۹۷ سال ۹۶ سال ۹۵ سال ۹۴
ترجمه و تعریب ۸٫۰ ۱۱٫۰ ۸٫۰ ۸٫۰ ۸٫۰ ۸٫۰
ک مطلب ۴٫۰ ۴٫۰ ۴٫۰ ۴٫۰ ۴٫۰ ۴٫۰
حرکت گذاری ۲٫۰ ۱٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰
تحلیل صرفی ۳٫۰ ۳٫۰ ۳٫۰ ۳٫۰ ۳٫۰ ۳٫۰
قواعد ۸٫۰ ۶٫۰ ۸٫۰ ۸٫۰ ۸٫۰ ۸٫۰


بودجه بندی زن انگلیسی کنکور سال های گذشته

س انگلیسی نیز مانند سایر وس عمومی کنکور دارای ۲۵ سوال است که خود شامل محث مختلفی می شود. انگلیسی آخرین س دفترچه سوالات عمومی کنکور است. همان طور که گفته شد، ضریب این س کنکور ۲ است و به همراه عربی کمترین ضریب را بین وس عمومی کنکور دارا می شد. معمولاً توجه به این که دانش آموزان کلاس های زن نیز شرکت می کنند، زن کنکور را خیلی جدی نمی گیرند. واقع یعنی به نقاط قوت خود توجه نمی کنند و روی آن سرمایه گذاری مناسب ندارند و وقت خود را بیشتر صرف وس دیگر می کنند. شما سعی کنید حتماً برنامه مناسبی برای زن کنکور داشته شید، هم بتوانید صد مناسبی کسب کنید و هم اضافه آوردن وقت متعلق به زن، برای س های دیگر وقت پاسخگویی بیشتری داشته شید.

زن انگلیسی نیز مانند سایر وس روال مشخصی وجود دارد و معمولاً تعداد سوالات پر تکرار هر مبحث مشخص است. توجه به کنکورهای سال های گذشته بودجه بندی سوالات زن برای شما تهیه شده است و قالب یک جدول ادامه ارائه می گردد. توجه به این آمار، می بینید که بیشترین سوالات زن محث واژگان (vocabulary) و ک مطلب (Reading) است. هر یک از این محث ۸ سوال طرح می شود که همین دو مبحث ۶۴ صد تعداد سوالات را شامل می شود.

بودجه بندی زن انگلیسی کنکور
مبحث سال ۹۸ سال ۹۷ سال ۹۶ سال ۹۵ سال ۹۴
واژگان ۸٫۰ ۸٫۰ ۸٫۰ ۸٫۰ ۸٫۰
گرامر ۴٫۰ ۴٫۰ ۴٫۰ ۴٫۰ ۴٫۰
Cloze Test ۵٫۰ ۵٫۰ ۵٫۰ ۵٫۰ ۵٫۰
ک مطلب (Reading) ۸٫۰ ۸٫۰ ۸٫۰ ۸٫۰ ۸٫۰

برنامه ریزی وس عمومی کنکور

اینجا دو مبحث را مطالعه و برنامه ریزی وس عمومی بررسی کردیم. یکی اینکه ید توجه داشته شیم که چه س هایی دارای اهمیت بیشتری هستند و دوم این که بودجه بندی هر یک از وس عمومی کنکور چگونه است و روی چه محثی ید بیشتر تمرکز داشته شیم. حال که اهمیت هر یک از وس و محث را فهمیدیم، وقت آن است که برای هر یک از وس عمومی برنامه ریزی کنیم.

برنامه ریزی وس عمومی دهم و یازدهم

همان طور که بودجه بندی ها دیدیم، وس عمومی پایه های دهم و یازدهم اهمیت لایی دارند و مثلاً کنکور سال ۹۸ س دین و زندگی تعداد سوالات طرح شده از سال دهم ۹ عدد بوده و تعداد سوالات پایه های یازدهم و دوازدهم ۸ عدد بوده است. پس ید سعی کنیم به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بتوانیم به مقدار مناسب برای وس عمومی همه پایه ها زمان بگذاریم.

بسن سال دوازدهم فرصت مناسبی برای مرور وس سالهای دهم و یازدهم است. البته توجه داشته شید که وس عمومی کنکور معمولاً حفظی و فرّار هستند. پس شاید بگویید خواندن این وس بسن فایده ای ندارد. این حرف حدودی هم ست است اما، شیوه خواندن شما ثیر خواندن وس عمومی اثرگذار است. وهله اول سعی کنید اگر مفاهیمی مشکل دارید، به برطرف کردن این مشکلات بپردازید. ممکن است شما برخی از قواعد وسی مانند زن و ادبیات فارسی، عربی یا زن مشکل داشته شید. بسن فرصت خوبی است که به مرور به این مطالب بپردازید و از خودن رفع اشکال کنید.

از طرفی دقت داشته شید که وس حفظی و فرار اگر تکرار شوند، بهتر ذهن نقش می بندند. به همین دلیل سعی کنید هفته وقتی را برای مرور س های عمومی داشته شید، حتی اگر یک ساعت هفته شد. هر چه ق بتوانید تداوم خواندن وس عمومی کنکور داشته شید بهتر است. اگر شما به فرض طول یک ماه ۱۰ ساعت س عمومی را روزهای مختلف خوانده شید، اثر آن بیشتر از آن است که یک روز یا دو روز این مقدار از وس را مطالعه کرده شید. چون ذهن شما فرصت به خاطر سپردن مطالب و تجزیه و تحلیل آنها را خواهد داشت و مطالب بهتر می تواند ذهن شما نقش ببندد.


بیشتر بخوانید: مشاوره کنکور انسانی


برنامه ریزی وس عمومی دوازدهم

برای مطالعه وس دوازدهم بهتر است که به مرور که وس تیس می شود، آنها را بخوانید. اما راه حلی که می تواند به شما به مقدار زیادی کمک کند این است که از فرصت های دوران امتحانات مسه استفاده حداکثری را داشته شید. چون یکی از دغدغه های کنکوری ها زمان است، ید سعی کنید بهترین استفاده را از فرصت های ایجاد شده داشته شید. دوران امتحانات می تواند فرصت مناسبی شد بتوانید به وس عمومی به تسلط لازم برسید. به این صورت که ایام امتحانات، سعی کنید خیلی سریع وس را به اتمام برسانید و فرصت یکی دو روز قی مانده آنجا که می توانید تست های مربوط به آن محث را مرور کنید. این روش هم تسلط شما به وس بیشتر می شود و هم توانسته اید تست های سال های پیش را هم مرور کرده شید و هم مهارت تست زنی خود را افزایش داده اید.

شیوه مطالعه وس عمومی کنکور

همان طور که گفتیم بهتر است که برای مطالعه وس عمومی برنامه بلند مدت داشته شید و به مرور این س ها را بخوانید که ذهن شما بهتر نقش ببندد. اگر بتوانید به این صورت وس را مطالعه کنید نتیجه خوبی خواهید گرفت. اما توجه به تیپ شخصیتی و مزاجن ممکن است نتوانید وس را به صورت مداوم و کم کم بخوانید. افراد سرد مزاج این توانایی را دارند که وس را به صورت مداوم و زه زمانی طولانی مدت مطالعه نمایند. اما افراد گرم مزاج به سختی قا به انجام چنین کاری هستند. افراد گرم مزاج معمولاً راحت تر هستند که به صورت کنتراتی و پشت سر هم یک کار را انجام دهند و به اتمام برسانند. پس شما ید سعی کنید توجه به نوع مزاج یا تیپ شخصیتی که دارید، نوع مطالعه خود را انتخاب کنید.

واقع یک قسمت از برنامه ریزی این است که شما توجه به شرایط و توانایی ن زمان بندی کنید که چه میزان ساعت نیاز به مطالعه دارید. گام بعدی ید شیوه محقق کردن این برنامه زمانی را انتخاب کنید. اگر مثلاً برنامه ریزی کرده اید که یک ماه ۱۰ ساعت س دین و زندگی را مطالعه کنید، اگر گرم مزاج هستید بهتر است که دو روز این مقدار مطالعه را انجام دهید. اما اگر سرد مزاج هستید توصیه می شود که زه های زمانی بیشتر و مثلاً ۱۰ روز و روزی یک ساعت، ۱۰ ساعت را محقق کنید.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست

برای برنامه ریزی، مشاوره کنکور و روش های موفقیت کنکور شما عزیزان میتوانید از طریق شماه زیر مشاورین مجرب تماس شید و پاسخ سوالات خود را یافت نمایید.

بدون گرفتن کد و پیش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مرکز مشاوره آویژه

بهترین زمان برای مطالعه وس عمومی کنکور

بهتر است بدانید که برای ذهن انسان ساعات مختلف روز آمادگی پذیرش اطلاعات متفاوت است. طبق تحقیقات پژوهشگران بهترین زمان برای به خاطر سپردن مطالب مطالعه شده قبل از خواب است. یعنی اگر شما مطالبی را قبل از خواب مطالعه کنید خیلی بهتر حفظ خواهید کرد. توجه به محدود بودن زمان قبل از خواب بهتر است مطالبی را که دیر به خاطر می سپارید و یا ماهیً سخت تر ذهن نقش می بندد را قبل از خواب مطالعه کنید. مثلاً شما می توانید محثی مثل حفظ لغات یا ریخ ادبیات را قبل از خواب انجام دهید. توجه داشته شید که سی مثل زن علاوه بر اینکه از لغت به صورت مستقیم سوال زیاد می آید، عث می شود که شما مطالب را بهتر متوجه می شوید و سوالات ک طلب و حتی قواعد را بهتر پاسخ خواهید گفت.

علاوه بر این موارد شما می توانید برای مشاوره بهتر توجه به شرایط خود، مشاوران مرکز مشاوره تلفنی آویژه و سریع ترین روش ممکن از مشاوره کنکور، برنامه ریزی و انتخاب رشته کنکور نیز بهره مند شوید. کافیست خط ثابت شماره هایی که سایت قرار داده شده است، بدون پیش شماره تماس حاصل فرمایید.

وس عمومی کنکور – برنامه ریزی و شیوه مطالعه

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

وس عمومی کنکور – برنامه ریزی و شیوه مطالعه

مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ خرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۰۵:۲۵ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

لیست رشته های امریه سربازی

5 / 5 ( 1 امتیاز )

سوالات ره امریه سرزی

تمامی فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی شرایط خاص می توانند از امریه سرزی استفاده کنند . اما این سوال برای تمام خوانندگان این مقاله به وجود می آید . چگونه می توان از این موقعیت استفاده کرد ؟ امریه سرزی به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ رشته های مورد نیاز امریه سرزی کدام است ؟ فارغ التحصیلان کدام رشته ها میتواند بیشترین سازمان ها و نهادها امریه بگیرند ؟ امریه سرزی چه مزایایی خواهد داشت ؟ تفاوت گرفتن امریه سرزی سرزی رفتن چیست ؟ بچه های ایثارگران از سهمیه خاصی گرفتن امریه سرزی برخوردارند ؟تمام این سوال ها ممکن است به ذهن شما هم رسیده شد . ما اینجا قصد داریم به تمام این سوالات پاسخ دهیم .

امریه سرزی

سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا فراهم کردن امریه سرزی شرایط مناسبی را برای فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی ایجاد کرده است . مشمولان نظام وظیفه بعد از اتمام تحصیل نظر گرفتن شرایط خود می توانند برای گرفتن امریه سرزی اقدام کنند . داوطلن آگاهی از شرایط و ضوابط امریه سرزی به ارگان های مربوطه مراجعه می کنند . بیشتر وزارت خانه ها و سازمان های مرتبط مشمولان را برای امریه سرزی به خدمت می گیرند . شما عزیزان برای اطلاع از لیست شرکت های امریه سرزی می توانید مشاورین متخصص ما مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش زمینه لیست رشته های امریه سرزی تماس حاصل نمایید . سازمان ها بکارگیری نیروهای متخصص رشته های مختلف جوانان کشور عزیزمان را راسی پیشرفت مملکت به خدمت می گیرند .

لیست سازمان ها و ارگانهای امریه گیر خدمت سرزی

لیست زیر به برخی از سازمان های امریه گیر اشاره شده است. برای آگاهی بیشتر مورد هر سازمان بر روی لینک مربوطه جدول لطفا کلیک کنید.

سازمان ها یا وزارتخانه امریه گیر سازمان ها یا وزارتخانه امریه گیر
امریه وزارت نیرو امریه سرز معلم
امریه نیروهای مسلح امریه وزارت نیرو
امریه سازمان انرژی اتمی امریه بنیاد شهید و امور ایثارگران
امریه وزارت دفاع امریه وزارت بهداشت
امریه شرکت های دانش بنیان امریه وزارت صنعت، معدن، تجارت
امریه وزارت نفت و شرکت گاز امریه جهاد کشاورزی
امریه وزارت راه و شهرسازی امریه سازمان ملی اسندارد
امریه قوه قضاییه امریه اداره اوقاف
امریه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امریه وزارت علوم و تحقیقات
امریه سرزی اداره برق اامریه سازمان بهزیستی
امریه کمیته امداد امام خمینی امریه وزارت اقتصاد و دارایی
امریه وزارت ورزش و جوانان امریه اسنداری ها
امریه نهاد ریاست جمهوری امریه سرزی شهرداری ها

لیست رشته های امریه سرزی

سازمان ها و ارگان های زیادی گرفتن نیروهای تحصیل کرده مشارکت می کنند . صد زیادی از این وزارتخانه ها و سازمان ها راغب به بکارگیری مشمولین رشته های خاص هستند . رشته ی کامپیوتر و گرایش های مرتبط IT از پرمخاطب ترین رشته ها سازمان های مختلف است .فارغ التحصیلان این رشته می توانند بیشتر سازمان ها و نهادها بکار گرفته شوند . یکی دیگر از رشته های پرمخاطب برای بکارگیری مشمولین امریه سرزی فارغ التحصیلان رشته ی حسابداری است . حسابداری و تمامی گرایش های مرتبط این رشته می توانند وزارت خانه های مختلف مثل وزارت آموزش و پرورش ، وزارت نیرو ، دادگستری و …. امریه بگیرند .

رشته های مورد نیاز ارگان های مختلف

این سالها سازمان زرسی کشور ازبین فارغ التحصیلان رشته های مختلف دعوت به همکاری برای امریه سرزی کردند . این رشته ها شامل فارغ التحصیلان مقاطع مختلف از رشته های : حسابداری مالی ، نکداری ، بیمه و رشته های دیگر هستند . از طرف دیگر دانشگاه صنعتی شریف از بین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و مقاطع دیگر که مسلط به زن انگلیسی هستند هرساله دعوت بعمل می آورد .مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز از دیگر ارگان های فعال جذب نیروهای امریه سرزی است . این نهاد از فارغ التحصیلان رشته های حسابداری ، ریخ ،علوم سیاسی و رشته های دیگر را اولویت پذیرش قرار می دهد .سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز تحصیل کرده ها رشته های کامپیوتر ، حقوق و بسیاری رشته ی دیگر زمینه امریه سرزی همکاری میکند.

توجه

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری هرساله ازمیان فارغ التحصیلان نخبه ، استعدادهای برتر ، حافظان قرآن و قاریان برتر دعوت به همکاری می نماید . این سازمان همکاری نیروهای مسلح هرساله از استعدادهای برتر رشته های مختلف جهت امریه سرزی نیرو می گیرد .

رشته های دیگر امریه سرزی

برخی رشته های دیگر امریه سرزی به شرح زیر می شند :

فیزیک، شیمی ، زیسست شناسی ،مهندسی پزشکی ، کشتی سازی ، هوا فضا ، مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی صنایع ، میکروبیولوژی ، علوم زیستی ، ریخ ، جغرافی ، مدیریت مالی ، مدیریت صنعتی ، حقوق بین الملل ، جوشکاری ، مهندسی عمران ، پزشکی ، مدیریت زرگانی ، ایمنی صنعتی ، مکانیک . کبداری ، علوم آزمایشگاهی ، اقتصاد ، ادبیات و زن انگلیسی ، پرسری ، دندانپزشکی و بسیاری رشته های دیگر که لیست رشته های امریه قرار میگیرند . متقاضیان یافت امریه سرزی می توانند برای اطلاع از لیست رشته های امریه سرزی مورد نیاز ارگان ها و سازمان های میتوانند مشاورین متخصص ما مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس شید

لیست رشته های امریه سرزی

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

لیست رشته های امریه سرزی

مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۲۳:۳۴ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | شرایط و مدارک لازم برای داوطلبین

5 / 5 ( 1 امتیاز )

قصد داریم این مقاله مورد امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوانندگان عزیز صحبت کنیم. امریه خدمت سرزی یکی از مزایای مهم سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا میشد که اختیار مشمولین قرار میگیرد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یکی از وزارتحانه های دولتی به حساب میاید، که هر ساله از مشمولین زیادی دعوت به همکاری میکند. این وزارتخانه ی مهم که وظیفه ی محدود کردن رسانه ها به محتواهای غیر اسلامی را دارد. تلاش میکند رسانه های ملی از تبلیغات فرهنگ های بیگانه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بشود. این وزارتخانه حدود چهل سال است که مشغول فعالیت بوده و کارمندان زیادی آن مشغول فعالیت هستند.

امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مشمولین فرصت میدهد که این وزارتخانه مشغول به کار شده و دوره ی خدمت سرزی نظام وظیفه ی خود را این سازمان بگذرانند. البته میدانید که امریه خدمت نظام وظیفه سرزی نهاد ها و سازمان های زیادی را برمیگیرد. هر ساله سازمان نظام وظیفه ی عمومی موظف است یه دستور مقام معظم رهبری، تعداد مشخصی از سرزان خود را به ارگان ها و سازمان های دولتی معرفی کند. این سازمان ها مشمولین را پست های مختلف به خدمت بگیرند. پس جوانان به جای رفتن به خدمت سرزی و انجام فعالیت های نظامی پادگان ها میتوانند ارگان های دولتی مشغول به کار شوند.

شرایط امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چیست؟

شرایط امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جوانان معرفی میشود این شرایط و ضوابط آشنا شوند. این آشنایی و کسب اطلاعات به متقاضیان کمک میکند از شرایط و قوانین یافت امریه برای هر ارگان دولتی به صورت عمومی و اختصاصی معرفی میشود. که بر اساس این شرایط تعریف شده جذب نیرو انجام خواهد شد. پس قبل از اقدام برای یافت امریه سرزی شرایط سازمان مربوطه آشنا شوید.

شرایط و ضوابط یافت امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 1. اعتقاد و ایمان داشتن کامل به دین اسلام
 2. اعتقاد به ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی
 3. نداشتن هیچ گونه سو سابقه ی کیفری و جرائم ویژه
 4. داشتن بیعیت های ایرانی
 5. نداشتن هیچ گونه غیبت سرزی
 6. داشتن مک تحصیلی دانشگاهی معتبر
 7. عضو نبودن هیچ یک از سازمان های غیر قانونی
 8. داشتن سابقه ی کار مرتبط
 9. داشتن مک تحصیلی مرتبط خواست سازمان مربوطه
 10. و شرایط عمومی دیگر

این مجموعه قوانین، بخشی از شرایط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد میشد. که جوانان وهله ی اول ید از آن ها برخوردار شند. اگر هر یک از متقاضیان از این شرایط بهره مند شند می توانند برای یافت امریه وزارت فرهنگ و ارشاد سریعا اقدام کنند. اما نظر داشته شید که این شرایط اگرچه مهم است. اما بخشی از ضوابطی است که ارگان مربوطه برای مشمولین نظر گرفته است. بخش بعد پس از بررسی این شرایط عمومی، مشمولین ید شرایط اختصاصی دیگری را نیز داشته شند این وزارتخانه این جوانان را به خدمت بگیرد. ادامه ی مقاله این شرایط و مراحل را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مدارک لازم برای یافت امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدارک امریه وزارت فرهنگ و ارشاد نیز مانند شرایط این سازمان دارای ویژگی هایی است که مشمولین ید به آن دقت کافی داشته شند. زیرا بر اساس همین مدارک و مستندات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور جوانان را مورد گزینش قرار داده و از میان آن ها تعداد زیادی سرز امریه جذب خواهد کرد. پس قبل از ثبت خواست برای یافت امریه سازمان مربوطه، از مدارک امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطلع شوید هنگام ثبت نام برای یافت امریه این سازمان مشکل مواجه نشوید.

مدارک لازم جهت یافت امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 1. اصل شناسنامه مشمول
 2. تصویر تمام صفحات شناسنامه مشمول صورت مهل بودن یا داشتن توضیحات
 3. اصل کارت ملی مشمول
 4. تصویر کارت ملی
 5. اصل مک تحصیلی دانشگاهی مشمول
 6. کپی گواهی پایان دوره تحصیلات دانشگاهی
 7. کارت سبز مشمول برای اعزام به خدمت سرزی
 8. فرم مشخصات اولیه مشمول
 9. رزومه ی کاری صورت داشتن سابقه ی کاری قبلی
 10. برگه معرفی نامه از سازمان بهزیستی صورت عضویت این سازمان
 11. برگه معرفی نامه از کمیته امداد امام خمینی برای اعضای این سازمان
 12. برگه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت عضویت
 13. کپی شناسنامه همسر مشمولان مهل
 14. کپی شناسنامه فرزندان مشمولین
 15. داشتن معرفی نامه برای اعضای استعداد خشان و نخبگان
 16. معرفی نامه قاریان و حافظان قرآن
 17. و بسیاری مدارک دیگر

شما عزیزان میتوانید پس از بررسی این مدارک و کسب اطلاعات موردشان، این مدارک را تهیه کرده و موعد مقرر به سازمان مربوطه تحویل دهید. متقاضیان گرامی هم چنین میتوانند برای یافت راهنمایی های بیشتر زمینه ی یافت امریه سازمان های دولتی از مرکز مشاوره آویژه کمک گرفته و سوالات خود را مشاورین این مرکز میان بگذارند.

پذیرش امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه مراحلی دارد؟

مراحل پذیرش امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات ساده ای نیست. این سازمان توجه به مقررات و قوانین خود سرزان متقاضی امریه را جذب خواهد کرد. به همین منظور همه سازمان ها و نهادهای دولتی برای پذیرش سرزان امریه مراحلی را نظر گرفته که متقاضیان ید بر اساس آن اقدامات لازم را انجام دهند. مراحل پذیرش امریه وزارت فرهنگ و ارشاد مانند سایر ارگان ها هر سال تعداد زیادی از سرزان متقاضی را توجه به شرایطشان بخش گزینش مورد ارزیابی قرار میدهد.

به همین دلیل مشمولان ید توجه داشته شند که برای یافت امریه ید تمام مراحل اقدام را نظر داشته شند. شرایط عمومی گفته شده لا همانظور که توضیح داده شد تمام سازمان ها یکسان بوده و مشمولان ید از آن تبعیت کنند. اما بخشی از شرایط دیگر وجود دارند که مشمولان بر اساس آن ها خواهند توانست از امریه های سرزی نظام وظیفه استفاده کنند. قسمتی از این شرایط شامل موارد زیر میشد که هم مرور خواهیم کرد. آن ها را دقت خوانده و چنانچه از یکی از این شرایط بهره مند میشید سریعا برای یافت امریه های خدمت سرزی اقدام کنید.

شرایط یافت امریه سرزی

 • مهل بودن مشمولین
 • عضو بودن یکی از خانواده های جانزان، آزادگان و ایثارگران
 • عضو بودن کمیته ی امداد امام خمینی
 • داشتن کارت عضویت سازمان بهزیستی کشور
 • داشتن فرزند
 • سرپرست خانوار بودن
 • بهره مند بودن از معافیت های خدمات رزمی
 • داشتن مدارک تحصیلی دانشگاهی

اگر هر یک از این شرایط گفته شده لا را دارا هستید میتوانید همین الان برای ثبت نام امریه خدمت سرزی ارگان ها و نهادهای دولتی اقدام کنید. فقط این نکته را نیز نظر داشته شید که این مراحل را ید ۳ ماه قبل از اعزام به خدمت پیگیری کنید. بتوانید از مزایای یافت امریه بهره مند شوید.

ثبت نام امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چگونه است و چه میزان سهمیه دارد؟

ثبت نام امریه وزارت فرهنگ و ارشاد و مراحل اقدام برای گرفتن امریه این سازمان ید از ۲ یا ۳ ماه قبل از اعزام انجام شود. ثبت نام امریه وزارت فرهنگ و ارشاد بخش کارگزینی این سازمان هر اسن صورت میگیرد. پس اگر داوطلب یافت امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستید پس از بررسی شرایط لا، به بخش کارگزینی و سازماندهی منابع انسانی سازمان مراجعه کرده و خواست خود را ثبت نمایید.

سهمیه امریه وزارت فرهنگ و ارشاد هر اسن متفاوت خواهد بود. شما میتوانید برای بررسی سهمیه امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسن محل سکونت خود، به اطلاعیه این سازمان رجوع کرده یا به اداره ی این سازمان محل زندگی خود مراجعه حضوری داشته و راهنمایی های لازم را بدست آورید.

سوالات متداول

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چه سازمانی گفته میشود؟

وزارت فرهنگ و ارشاد سازمانی است که نظارت بر رسانه های عمومی داشته و از پخش محتواهای غیراسلامی و ضد فرهنگی جلوگیری میکند.

شرایط عمومی یافت امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چیست؟

اعتقاد به دین اسلام، نداشتن سابقه ی کیفری، داشتن بعیت ایرانی، نداشتن غیبت غیر موجه همگی از شرایط عمومی یافت امریه خدمت سرزی میشد.

مشمولین متقاضی یافت امریه سرزی نظام وظیفه ید چه زمانی اقدامات لازم را برای ثبت خواست خود انجام دهند؟

مشمولین میتوانند حدود ۲ یا ۳ ماه قبل از اعزام به خدمت به سازمان مربوطه مراجعه کنند و برای تشکیل پرونده مدارک خود را به این سازمان تحویل دهند.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره آویژه

هدف مرکز مشاوره آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره امریه خدمت سرزی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | شرایط و مدارک لازم برای داوطلبین

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

امریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | شرایط و مدارک لازم برای داوطلبین

مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۳۴:۰۵ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

امریه شهرک های صنعتی استان ها دارای چه شرایط و مدارکی است؟

Rate this post

امریه شهرک های صنعتی اسن چگونه انجام میشود؟

امریه شهرک های صنعتی اسن یکی از ارگان های امریه دهنده کشور میشد که جوانان ایرانی فرصتی پیدا کرده اند که از انواع امریه ها به خصوص امریه شهرک های صنعتی استفاده کنند و ۲ سال خدمت سرزی را موفقیت بگذرانند چرا که امریه فرصتی است برای مشمولین نظام وطیفه است هم از مک تحصیلی خود استفاده کنند و هم از فعالیت های سخت دوران پادگان دور بمانند، همچنین مشمولان میتوانند از مزایا و حقوق بهتری نسبت به سرزان پادگان بهره مند شوند .

امریه خدمت سرزی همواره برای این است که فرد مشمول بتواند سرزی خود را به آسانی بگذراند که یکی از شرایط اصلی امریه داشتن مک تحصیلی میشد و اینکه خدمت سرزی برای سرزان پادگان ۲۱ ماهه میشد اما برای سرزانی که به صورت امریه خدمت میکنند این دوره ۲۴ ماهه است و ۳ ماه بیشتر از سرزان عادی میشد که این میتواند یکی از معایب امریه شد.

امریه خدمت سرزی مخاطن بسیاری را جذب خود کرده است همچنین هرساله تعداد زیادی از سازمان ها برای اینکه هزینه های خود را کم کنند شروع به جذب نیروی امریه میکنند . آنها برحسب میزان سواد و مک تحصیلی فرد مشمول را مراکز و سازمانهای خود به صورت امریه سرزی به خدمت میگیرند . که این مک تحصیلی از دیپلم دکتری متغییر است و سازمان مربوطه بسته به احتیاج خود مشمولان را اختیار میگیرد . شما مشمولان میتوانید راهنمایی های لازم را این خصوص از مشاوره نظام وظیفه یافت کنید .

شرایط امریه شهرک های صنعتی اسن چگونه است؟

شرایط امریه سرزی برای شهرک های صنعتی اسن از سوی سازمان امریه دهنده به مشمولان اعلام میشود اگر مشمول شرایط سازمان را داشت برای امریه خواست بدهد غیر این صورت برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود . هر سازمانی شرایط و ضوابط خاص خود را دارد بنابراین مشمولان ید دقت کافی داشته شند، اگر متقاضی برای امریه به دو سازمان خواست داده است بعدا مشکلاتی روبرو میشود پس سعی کنید خواست امریه را فقط به یک سازمان ابلاغ کنید، چرا که هر دو خواست طل میشود .

شرایط متقاضیان امریه سرزی برای شهرک های صنعتی اسن را به طور مفصل برای شما ذکر میکنیم که مشمول ید دارای یکی از این شرایط شد بتواند امریه بگیرد؛

مهل، معاف از رزم، تحت پوشش کمیته امام خمینی ( رحمت الله )، خانواده ایثارگران ( جانز، مفقودالاثر، شهدا و… )، تحت پوشش سازمان بهزیستی و از مهم ترین شرایط امریه ها میتوان به نداشتن غیبت اشاره کرد به همین منظور مشمول ید بعد از پایان ۱۸ سالگی که سن مشمولیت است برای گرفتن امریه اقدام کند .

مدارک امریه سرزی شهرک های صنعتی اسن شامل چه مواردی است ؟

مدارک امریه شهرک های صنعتی اسن را ید به سازمان همان اسن محل زندگی خود برای تشکیل پرونده برسانید صورت یید مدارک و طی کردن مراحل امریه فرد مشمول بتواند از امریه مورد نظر استفاده کند . به علت اینکه اولویت برای سرز امریه شدن، کسانی است که زود تر برای امریه خواست کنند بنابراین مدارک خود را هرچه سریع تر به سازمان مربوطه تحویل دهید از شانس بیشتری برای پذیرش برخوردار میشوید .

مدارک لازم برای گرفتن این امریه نیز به این شرح میشد ؛ نامه اعلام نیاز به نیروی امریه از طرف سازمان شهرک های صنعتی، کپی شناسنامه صورت مهل بودن از تمام صفحات آن، کپی کارت ملی، گواهی دانشگاه مبنی بر تمام شدن دوره معافیت تحصیلی، دفترچه اعزام به خدمت سرزی که فرد مشمول دست داشتن این مدارک میتواند به سازمان مورد نظر برای یافت امریه مراجعه کند .

مراحل پذیرش امریه شهرک های صنعتی اسن چگونه است؟

مراحل پذیرش امریه شهرک های صنعتی اسن برای یافت امریه بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر فرد مشمول این مراحل را بداند بهتر و هرچه سریعتر میتواند امریه را یافت کند و البته بسیاری از مشمولین از این مراحل اطلاعی ندارند شما مشمولان عزیز میتوانید این مرکز این ره کمک بگیرید . فرد مشمول برای اینکه بتواند مراحل پذیرش امریه را به راحتی پشت سر بگذراند ید نکاتی را رعایت کند که زیر به آنها اشاره میکنیم؛

 1. حداقل ۲ ۳ ماه قبل از اعزام به خدمت سرزی برای امریه اقدام کنید .
 2. صورت پذیرفته شدن برای امریه نمیتوانید از خواست خود انصراف دهید .
 3. فرد مشمول غایب نشد .
 4. مدت امریه جزو سوابق استخدامی محسوب میشود .
 5. و نکات مهم دیگر

ثبت نام امریه شهرک های صنعتی اسن چگونه انجام میشود ؟

از مدارک مورد نیاز که لا به آنها اشاره شد تصویر واضحی گرفته و جهت ثبت نام امریه سرزی شهرک های صنعتی اسن به سازمان مربوطه ارسال کنید . برخی از سازمان ها به مشمول این تعهد را میدهند که پس از پایان دوره امریه خدمت سرزی او را استخدام کنند اما همه ی سازمان ها اینگونه نیستند شما میتوانید این ره مشاورین مرکز مشاوره آویژه تماس تلفنی و آنلاین برقرار کنید . مشمول پس از ثبت نام و استخدام این سازمان به عنوان نیروی امریه مثل دیگر کارمندان سر ساعت اداری به سازمان وارد و خارج میشود . همچنین دیگر احتیاجی به لس رزمی و پوتین ندارد و ید لس رسمی متناسب سازمان مربوطه را بپوشد

سهمیه امریه شهرک های صنعتی اسن به چه میزان است ؟

سهمیه امریه سرزی شهرک های صنعتی اسن به صورت سالانه میشد که این دستور از طرف مقام معظم رهبری به سازمان های صنعتی اسن ابلاغ میشود . سازمان ها و وزارتخانه های زیادی برای امریه وجود دارد که پایین آنها را ذکر میکنیم ؛

 1. سازمان آموزش و پرورش
 2. سازمان آتش نشانی
 3. سازمان زرسی کل کشور
 4. وزارت نیرو
 5. وزارت نفت
 6. وزارت کار و امور اجتماعی
 7. بنیاد شهید انقلاب اسلامی
 8. نهاد ریاست جمهوری
 9. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
 10. سازمان هواپیمایی کشور
 11. موسسه اسندارد و تحقیقات صنعتی
 12. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 13. و غیره

سهمیه امریه شهرک های صنعتی اسن را نیز به طور مفصل توضیح دادیم، سازمان شهرک های صنعتی اسن گرفتن نیروی امریه میخواهند از نیروی جوان و تحصیلکرده برای فعالیت سازمان خود استفاده کنند و از هزینه های گزاف خودداری کنند .

سوالات متداول

آیا فرد مشمول میتواند برای گرفتن امریه از دو سازمان خواست کند ؟

خیر؛ او میتواند تنها از یک سازمان خواست کرده و امریه بگیرد، اگر مشمول از دو سازمان خواست امریه کند بعدا مشکل روبرو شده و هردو خواست طل میشود .

هدف سازمان ها از بکارگیری نیروی امریه برای فعالیت سازمان خود چیست ؟

سازمان ها این کار نیروی جوان و پرتوان و سواد را جذب میکنند هم از قت سواد آنها استفاده کنند و هم هزینه های سازمان صرفه جویی کنند و این سالها بسیاری از مراکز و سازمان ها به همین منظور شروع به گرفتن نیروی امریه کرده اند .

شرایط امریه شهرک های صنعتی اسن چیست ؟

از مهمترین شرایط شهرک های صنعتی این است که دفترچه اعزام به خدمت فرد مشمول غیبت نخورده شد و دیگر شرایط به این صورت است؛ مهل، معاف از رزم، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره )، تحت پوشش سازمان بهزیستی از موارد دیگر شرایط این سازمان میشد .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره آویژه

هدف مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره امریه خدمت سرزی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

امریه شهرک های صنعتی اسن ها دارای چه شرایط و مدارکی است؟

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

امریه شهرک های صنعتی اسن ها دارای چه شرایط و مدارکی است؟

مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۳۰:۴۷ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

چه کسانی میتوانند برای دریافت امریه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام کنند؟

5 / 5 ( 1 امتیاز )

امریه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راه های یافت این امریه چگونه است؟

امریه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از ارگانهای امریه گیر است که مشمولان میتوانند برای اخذ امریه از آن اقدام کنند. واقع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از مهم ترین سازمانهایی است که توسعه شهری و روسیی و ساخت واحدهای مسکونی نقش دارد. حال افرادی که حوزه فعالیت این سازمان تخصص دارند، میتوانند برای گذراندن دوره سرزی خود این سازمان و به عنوان امریه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواست دهند.

توجه کنید که این سازمان تحت نظارت نظام وظیفه تنها میتواند تعداد مشخصی از نیروهای خود را تحت شرایط خاصی از بین مشمولان وظیفه عمومی جذب کند. امریه شدن بنیاد مسکن به این معنی است که سرز به عنوان کارمند و عضوی از این سازمان به کار گرفته میشود و نیازی به انجام امور نظامی و حضور پادگانها نیست و خدماتی که این فرد به بنیاد مسکن ارائه میدهد به عنوان دوره سرزی وی نظر گرفته میشود.

حال فردی که متقاضی امریه شدن بنیاد مسکن است ید از شرایط و ضوابط مربوط به جذب امریه آگاهی کامل داشته شد.

مثلا نکته ای که متقاضیان ید نظر داشته شند این است که خدمت این سازمان طولانی تر از خدمت پادگانهای نظامی و عملیاتی دور دست است و معمولا ۲۴ ماه میشد.

همچنین مشمولان نمیتوانند از هیچگونه کسری خدمتی استفاده کنند. اما مزیتی که کنار این دوره طولانی سرزی مطرح است این است که این دو سال امریه به عنوان سوابق کاری فرد مطرح میشود و میتواند برای استخدام و یافتن شغل مناسب و… آینده مفید شد. این مزایا عث شده که مشمولان زیادی برای امریه شدن این سازمان یکدیگر رقابت کنند.

توجه داشته شید که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز به مانند بسیاری از ارگانهای امریه گیر تعهدی برای جذب و به کارگیری سرزان امریه بعد از پایان دوره خدمتشان ندارد.

رشته های مورد نیاز بنیاد مسکن برای امریه شامل چه مورادی است؟

رشته های مورد نیاز بنیاد مسکن برای امریه قاعد ید متناسب نوع فعالیت و کار این سازمان شد. از آنجایی که فعالیت های بنیاد مسکن شامل اجرای طرح های هادی روسها، تهیه واحد های مسکونی، ارائه طرحهای زسازی مناطق آسیب دیده و دیگر پروژه های اینچنینی میشد؛ لذا افرادی که مک دانشگاهی خود را رشته های مرتبط این فعالیتها گرفته اند، میتوانند برای امریه شدن این سازمان اقدام کنند. برخی از رشته های مورد نیاز بنیاد مسکن برای امریه به ترتیب زیر است:

 • مهندسی عمران
 • مهندسی معماری
 • مهندسی شهر سازی
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی مکانیک
 • مدیریت
 • حقوق
 • حسابداری
 • و…

توجه کنید که بنیاد مسکن تنها از بین افرادی که مک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری داشته شند، سرز امریه جذب میکند.

لذا افرادی که مک تحصیلی کاردانی و پایین تر دارند، معمولا شانسی برای اخذ امریه از این سازمان ندارند. استفاده از دانش افرادی که به زگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند برای هر دو طرف منافعی را به همراه دارد. زیرا مشمولان این فرصت را پیدا میکنند که همزمان گذراندن دوره سرزی، حوزه تخصصی خود کار کنند و محیط کار تجربه و دانش بیشتری کسب کنند، از طرفی بنیاد مسکن نیز استخدامی کمتری خواهد داشت و هزینه های مربوط به کارمندان صرفه جویی میشود. زیرا حقوق یافتی سرزان امریه کمتر از دیگر کارمندان این بنیاد میشد.

فارغ التحصیلان برخی از رشته ها همچون حسابداری و کامپیوتر از آن افرادی هستند که تعداد زیادی از ارگانهای امریه گیر از جمله همین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پذیرش میشوند اما ید توجه کنند که تنها میتوانند برای اخذ امریه به یک سازمان خواست دهند پس قبل از هر چیز ید اطلاعات دقیقی از سازمان و بنیاد مورد نظرشان به دست بیاورند.

اولویت پذیرش امریه بنیاد مسکن کدام دسته از مشمولان است؟

اولویت پذیرش امریه بنیاد مسکن و چگونگی اولویت قرار گرفتن برای اخذ امریه سرزی از این سازمان یکی از محث مهمی است که ممکن است برای متقاضیان مطرح شود. یکی از مواردی که ثیر زیادی اخذ امریه دارد، زمان ثبت خواست و ارائه مدارک به سازمان مربوطه است. ارائه به موقع برگه ی اعزام به خدمت یا همان برگ سبز سرزی به بنیاد مسکن یکی از مهم ترین مواردی است که میتواند شما را اولویت اخذ امریه قرار دهد. ممکن است شما تمام شرایط لازم برای اخذ امریه را دارا شید اما به دلیل اینکه این برگه را دیر تر ارائه داده اید جای شما را کس دیگری بگیرد. بنابراین توصیه میکنیم حداقل دو ماه قبل از اعزام به خدمت پیگیری های لازم برای اخذ امریه را انجام دهید.

علاوه بر این افرادی که بیشتر از دیگر داوطلن شرایط امریه شدن را دارا شند شانس بیشتری دارند. مثلا افرادی که معافیت از رزم دارند و نمیتوانند خدمات نظامی و سخت دوره سرزی را تحمل کنند، از گزینه های مناسب برای سرز امریه بنیاد مسکن هستند.

سازمان وظیفه مشمولان مهلی را که همزمان خدمت سرزی وظیفه نگهداری و سرپرستی یک یا چند نفر دیگر را نیز بر عهده دارند، اولویت امریه سرزی قرار داده است. زیرا توجه به شرایط سرزان امریه که به شکل پاره وقت و مانند دیگر کارمندان اداری خدمت میکنند، این افراد میتوانند نصف روز را به وظایف و امور خانوادگی خود بپردازند. مورد دیگری که ره اولویت پذیرش امریه بنیاد مسکن وجود دارد این است که هر چه فرد تخصص و سابقه بهتری داشته شد شانس او برای امریه شدن نیز افزایش میابد. نداشتن کسری خدمت نیز میتواند شما را یکی از گزینه ها و اولویت های امریه این بنیاد قرار دهد.

مهلت ثبت نام امریه بنیاد مسکن چه زمانی است؟

مهلت ثبت نام امریه بنیاد مسکن معمولا محدود است بنابراین متقاضیان ید این زمان مدارک خود را جمع آوری کنند و به سازمان مربوطه ارائه دهند. معمولا نمیتوان زمان مشخصی را برای امریه گیری بنیاد مسکن عنوان کرد اما میتوان گفت که بنیاد مسکن هر زمان که از سوی سازمان وظیفه کشور مجوز های لازم برای جذب سرز امریه را داشته شد و به نیروی کار نیاز داشته شد، فراخوانی را منتشر میکند. طی این فراخوان از کلیه افرادی که شرایط و دانش لازم رشته های مورد نیاز این سازمان را دارند برای امریه شدن دعوت به عمل میاید.

توجه کنید که مدت مشخص شده که معمولا بین دو چند هفته است ید به سامانه اینترنتی ثبت نام و جذب امریه سرزی بنیاد مسکن مراجعه کنید و فرمهای مربوطه را تکمیل کنید. بدیهی است که بعد از به پایان رسیدن مهلت ثبت نام امریه سرزی بنیاد مسکن امکان ثبت نام وجود ندارد.

از آنجایی که تعداد سهمیه های جذب سرز امریه برای بنیاد مسکن کم است یعنی این سازمان تنها تعداد مشخص و محدودی از نیروهای خود را از بین سرزان میگیرد، لذا توصیه میکنیم اعلام فراخوان و قبل از به پایان رسیدن مهلت ثبت نام هر چه زودتر اقدامات لازم را انجام دهید.

شرایط جذب امریه سرزی بنیاد مسکن کدام است؟

شرایط جذب امریه بنیاد مسکن به دو دسته شرایط عمومی و شرایط اختصاصی دسته بندی میشود که این موارد به شرح زیر میشند:

 1. شرایط عمومی شامل همه ی مواردی است که برای امریه شدن تمام ارگان ها و ادارات امریه گیر مطرح است. این شرایط ۵ گروه از مشمول را شامل میشود که زیر به آنها اشاره کرده ایم:
 • مشمولانی که سرپرستی خانوار را بر عهده دارند.
 • مشمولانی که تحت حمایت سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی میشند.
 • مشمولان وظیفه ای که معافیت از رزم گرفته اند.
 • مشمولان مهل و صاحب فرزند.
 • مشمولانی که عضو خانواده شهدا، جانز و ایثارگر هستند.

داشتن حداقل یکی از شرایط لا یکی از ارکان اساسی برای امریه شدن است.

البته ممکن است برخی از ارگانها از افرادی که این گروه های قرار ندارند نیز سرز امریه بگیرد.

 1. اما دسته ی دوم از شرایطی که برای امریه شدن بنیاد مسکن لازم است شرایط اختصاصی است:
 • مهم ترین این شرایط اختصاصی، داشتن مک تحصیلی مرتبط و مورد یید بنیاد مسکن است.
 • مشمولان ید همان محلی که بنیاد مسکن مشخص میکند خدمت کنند و اماکن تغییر محل خدمت تنها هماهمنگی سد کل نیروهای مسلح وجود دارد.
 • مشمولان نید هیچ نسبت فامیلی سببی و نسبی کارکنان بنیاد مسکن داشته شند.
 • حقوقی که به سرزان امریه بنیاد مسکن داده میشود متناسب جه نظامی و مک تحصیلیشان میشد. بنابراین میزان یافتی هر فرد ممکن است دیگر افراد متفاوت شد.

علاوه بر شرایط ذکر شده لا ذکر این مورد خالی از لطف نیست که متقاضیان امریه نید غیبت کرده شند و اخذ امریه برای مشمولان غایب امکان پذیر نیست. البته این افراد غایب میتوانند ارائه دلایل قانع کننده غیبت خود را توجیه کنند.

شرایط امریه شدن بنیاد مسکن اسنها شامل چه مواردی است؟

شرایط امریه شدن بنیاد مسکن اسنها از دیگر مواردی است که مشمولان ید از آن اطلاع داشته شند. یکی از شرایطی که بنیاد مسکن هر اسن مطرح کرده این است که این بنیاد معمولا از بین افراد بومی همان منطقه سرز امریه میگیرد. این موضوع به دلیل محدود بودن سهمیه های این سازمان برای جذب امریه میشد. طبق این قانون، سرزان بومی افرادی هستند که محل زندگیشان محل خدمت کمتر از ۳۵ کیلومتر فاصله داشته شد، بر همین اساس آن دسته از مشمولانی که فاصله محل زندگی بنیاد مسکن محل خدمتشان بیش از ۳۵ کیلومتر شد، سرز غیر بومی به حساب میایند. بسیاری از حقوق و مزایا سرزان امریه بنیاد سمکن اسنها نیز بر اساس همین بومی بودن و غیر بومی بودن آنها مشخص میشود.

ثبت نام امریه سرزی بنیاد مسکن چگونه است؟

ثبت نام امریه بنیاد مسکن بعد از اعلام فراخوان این سازمان آغاز میشود. متقاضیان ید به سامانه اینترنتی ثبت نام مراجعه کنند و فرمهای موجود را تکمیل کنند. همچنین ید مدارکی همچون مک تحصیلی، برگه اعزام به خدمت، تصویر شناسنامه و کارت ملی، برگه تکمیل شده واکسیناسیون، تعهد نامه تکمیل شده عدم نسبت سببی و نسبی کارکنان بنیاد مسکن، تعهدنامه ۲۴ ماه خدمت و… را ارائه دهند. بخش کارگزینی بنیاد مسکن که مسئول جذب سرزن امریه است، این مدارک را مورد بررسی قرار میدهد. چنانچه شرایط لازم برای امریه شدن را داشته شید، به شما اطلاع میدهند که به شکل حضوری مراجعه کنید. بعد از یید مدارک برگه معرفی نامه مخصوص سرزان امریه به شما داده میشود و شما میتوانید زمان اعزام و بعد از دوره آموزشی به بنیاد مسکن محل خدمت خود مراجعه نمایید.

سوالات متداول

مسئله بومی بودن و غیر بومی بودن امریه اداره برای بنیاد مسکن به چه صورت است؟

اگر مسافت محل سکونت محل خدمت شما کمتر از ۳۵ کیلومتر شد شما یک امریه بومی هستید اما اگر این مسافت بیش از ۳۵ کیلومتر شد شما غیر بومی محسوب میشوید و ید محل خدمت خود اسکان یابید.

ماک لازم جهت امریه اداره بنیاد مسکن چه چیزهایی هستند؟

مدارکی که به شکل عمومی ارگان ها از شما خواسته میشود شامل فتوکپی شناس نامه و کارت ملی، یک قطعه عکس سه چهار، فرم اطلاعت شخصی و برگه خواست به اعزام میشد.

ثبت نام امریه ارگان بنیاد مسکن به چه صورت است؟

ثبت نام امریه ارگان بنیاد مسکن یا به صورت اینترنتی انجام میشود یا مراجعه حضوری. ابتدا ید از طریق مشاوره نظام وظیفه مطلع شوید که به چه طریقی میتوانید ثبت نام کنید.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره آویژه

هدف مرکز مشاوره آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره امریه خدمت سرزی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

چه کسانی میتوانند برای یافت امریه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام کنند؟

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

چه کسانی میتوانند برای یافت امریه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام کنند؟

مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۱۱:۲۰:۱۲ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

معرفی نرده بالکن، درب باغ، درب پارکینگ، درب آهنی، حفاظ درب ورودی آپارتمان

نرده بالکن چیست:

نرده بالکن، محافظی برای مناطق مرتفع در دسترس افراد مانند بالکن ها یا تراس های سقفی می باشد. این مناطق نیاز به محافظت در برابر سقوط دارد. نرده بالکن می تواند یک دیوار، پاراپه، بالستیک یا هر مانع مشابه با حداقل ارتفاع 110 سانتی متر باشد. اگر می خواهید یک بالستیک را انتخاب کنید، می توانید تصمیم بگیرید که آیا یک بلوک ساختاری شیشه ای را یا یک نرده آهنی می خواهید. ما برای آشنایی بیش تر شما با نرده بالکن، انواعی از نرده بالکن را برای شما در ادامه ی مقاله شرح داده ایم.

 

C:UsersentezarDesktopگلنرده.jpg

نرده بالکن

 

معرفی انواع نرده بالکن:

نرده بالکن شیشه ای: نرده های بالکن شیشه ای، یکی از گزینه های محبوب در حال حاضر است. این سیستم های بالستیک همراه با کفش های پایه، آداپتورهای شیشه ای یا گیره های شیشه ای کف، در بالا یا در مقابل فاسیای کف بالکن نصب شده اند.  هم چنین می توانید یک فولاد ضد زنگ گرد یا یک نرده دستی چوبی به آن اضافه کنید. شما این ها را با براکت های دستی که بین 2 صفحه ی شیشه ای یا از طریق شیشه قرار دارد سوار می کنید. نرده بالکن شیشه ای به عنوان حصار بالکن فواید بسیاری دارد. دارای ساخت و ساز بسیار قوی و شفاف است، که نمای زیبایی را حفظ می کند.اگر حریم شخصی بیش تری می خواهید، از شیشه های رنگی، طرح دار یا مات استفاده کنید.

اگر تصمیم گرفته اید از نرده بالکن استفاده کنید ، می توانید به اطلاعات کافی در این زمینه دست پیدا کنید. به سادگی می توانید نرده های با کیفیت از جنس استنلس استیل یا آلومینیوم را ما خریداری نمایید. شما هم چنین می توانید نوع دیگری از انعطاف پذیری مانند میله، کابل یا شبکه استیل ضدزنگ را انتخاب کنید. این امر یک نگاه صنعتی مدرن ایجاد می کند و نتیجه آن بسیار قوی و ایمن است.

 

 

C:UsersentezarDesktop2-ojzm60iy32n8urjzn84ayg5q91qopkby890zlfi5ps.jpg

نرده بالکن

 

آشنایی با درب پارکینگ:

بعد از این که به معرفی نرده بالکن، پرداختیم می خواهیم با درب پارکینگ آشنا شویم. از ویژگی های یک درب پارکینگ خوب به شرح زیر است:

 • دارای خطوط و مواد مدرن و واضحی که با بسیاری از سبک های معماری هماهنگ باشد

 • دارای انواع رنگ های مطابق کلاسیک یا سفارشی RAL که به جذابیت بصری ساختار ها و ساختمان های منفرد کمک کند

 • متناسب با انواع برنامه های نصب از جمله زیر زمین، سطح خیابان و حتی سازه های ایستاده رایگان باشد.

 • عملکرد قابل اطمینان، روان ، کارآمد و با حجم بالا از ترافیک مداوم را تضمین کند

 • سرعت بالا ریسک خنجر زدن و پیگیری و یا ورود ترافیک غیرمجاز به داخل مرکز را کاهش دهد

 • ساخته شده با مواد بادوام برای مقاومت در برابر محیط های متغیر و سخت آب و هوایی از برف و نمک تا وزش باد طوفان باشد.

 

 

C:UsersentezarDesktopIMG_20171115_140946.jpg

درب پارکینگ

 

معرفی انواع درب پارکینگ:

باید بدانید که درب پارکینگ نیز همانند نرده بالکن  جهت حفظ امنیت و حریم خصوصی ساخته است. اما گستردگی درب پارکینگ از نرده بالکن  بیش تر است. درب های پارکینگ در چهار نوع اساسی قرار دارند که به شرح زیر می باشند:

دربی که از بیرون بپیچند

دربی که به هم بپیوندند

دربی که بالا بروند

دربی که به سمت پایین کشیده شود.

در صورت لزوم نگه داشتن سقف یا در صورت تمایل به ظاهر متمایز آن ها، درب های چرخ دار واگن های چرخان یا درب های انبار کشویی انتخاب مناسبی هستند. در غیر این صورت، محبوب ترین گزینه تا کنون درب رولینگ مقطعی به عنوان درب پارکینگ است.

 

C:UsersentezarDesktoppa81-ojzm5yn9peko7jmpy7b1tgmt29zya64hjzq0mvky28.jpg

نرده بالکن

 

نکات مهم در رابطه با خرید نرده بالکن و درب پارکینگ:

مهم است سیستمی را که انتخاب می کنید متناسب با سبک خانه ی شما باشد. به عنوان مثال اگر در یک خانه ی ییلاقی زندگی می کنید، ممکن است چیزی را بخواهید که بسیار متفاوت با انتظار شما در آپارتمان ها باشد. سیستم های نرده بالکن و درب پارکینگ  مدرن تولید شده توسط تولید کنندگان،  تقلید شده از روی سبک هایی هستند که مربوط به درب های نوسان قدیمی می باشند و با لولا تسمه ای در طرفین و یک جفت دستگیره که یک شیار عمیق در مرکز قرار دارند تکمیل می شود. بیش تر سبک ها، چه سنتی و چه معاصر، پانل های برجسته، تر و تمیز و جزئیات دیگر را با خود به همراه دارند.

 سیستم های ساخته شده با قالب واقعی محکم تر از آن هایی که دارای جزئیات تزئینی هستند، می باشند، که صرفاً چسبیده یا میخ دار هستند. بسیاری از سبک ها برای درب پارکینگ دارای صفحات شیشه ای در ردیف بالا هستند که به نظر می رسد برای طراحی خیابان جذاب باشد و نور روز را به داخل بیاورد. هم چنین برای داشتن ظاهری مدرن تر، می توانید در کلیه ی پنل ها، درب های رول با شیشه ضد آب یا پلاستیک مات را پیدا کنید.

 

C:UsersentezarDesktopدرب-پارکینگ-درب-لاکچری.jpg

درب پارکینگ

 

مواد اولیه های مورد استفاده برای نرده بالکن و درب پارکینگ:

چوب:  چوب جذابیت و اصالت دارد که سایر مواد صرفاً از آن تقلید می کنند. سیستم های چوبی را می توان در اندازه ی موردنیاز به صورت محلی درست کرد که حتی در مقابل ضربات بسکتبال به خوبی ایستاده باشد. نکته ی منفی این است که آن ها نیاز به اصلاح مجدد یا پالایش مجدد دارند، به خصوص اگر در آب و هوای مرطوب زندگی می کنید. سیستم های چوبی بسته به این که آیا آن ها از یک قاب چوبی سبک و پر از عایق یا از یک تخته ی سه لایی یا پوست تخته سنگی تشکیل شده باشند، دارای قیمت های متفاوت و مقاومت های متفاوتی هستند.

فولاد: اگر شما وقت نگه داری زیادی ندارید، فلز انتخاب بهتری از چوب است. فولاد نسبتاً ارزان و در عین حال سخت است. فولاد برهنه زنگ می زند، بنابراین اگر به صورت برهنه از آن در نرده بالکن و درب پارکینگ استفاده شود، در معرض هوا اکسیده شده و به رنگ قرمز متمایل می شود. راه حل جلوگیری از این اتفاق، استفاده از رنگ ها و پوشش های ضد زنگ است.

فایبرگلاس: سیستم هایی با روکش فایبرگلاس در برابر اکسیده شدن مقاومت می کنند و زنگ نمی زنند. با این وجود فایبرگلاس مجدداً از بین می رود زیرا رنگ با گذشت زمان محو می شود. سیستم های فلزی با کیفیت بالا ممکن است دارای ضمانت های طولانی در سخت افزار، ورقه بین فولاد و هر عایق و رنگ کارخانه ای باشند. ممکن است قیمت نرده بالکن فلزی و هم چنین قیمت درب های پارکینگ فلزی گران باشد.

آلومینیوم: سیستم های ارزان قیمت آلومینیومی با نسخه های محکم با قاب های اکسترود شده سنگین و پانل های روکش شده با مقاومت جایگزین شده اند. ناهموار و مقاوم در برابر زنگ زدگی، می باشد و یک انتخاب عالی است. سیستم های آلومینیومی با هزینه ی کم تری دارای قاب و مواد دیگر مانند پلی اتیلن با چگالی بالا هستند. آلومینیوم به دلیل وزن کم در صورت داشتن درب دو جداره فوق العاده گزینه مناسبی است.

 

C:UsersentezarDesktopIMG_20171115_140946.jpg

درب پارکینگ

 

درب باغ:

بهتر است که به غیر از نرده بالکن و درب پارکینگ به سایر سیستم های حفاظتی بپردازیم. درب باغ، می تواند بسیار مفید باشد. از مهم ترین مزیت های استفاده از درب باغ به شرح زیر است:

حفاظت از باغ در برابر افراد مزاحم

حفظ حریم خصوصی

پیشگیری از ورود حیوانات به باغ

زیبایی شناختی و دادن جلوه ای زیبا به باغ

و غیره.

درب باغ می تواند از جنس های مختلفی ساخته شود. معمولا رایج ترین جنس برای درب باغ، فلز رنگ شده و پوشیده شده است. زیرا هم می تواند مقاوم باشد و هم عمر طولانی داشته باشد.

 

C:UsersentezarDesktop450.jpg

درب باغ

 

حفاظ درب ورودی آپارتمان:

معمولا درب های ورودی آپارتمان، درب آهنی نیست و از بیش تر از جنس چوب ساخته شده است. به همین جهت از امنیت بالایی برخوردار نیست. ورود به آپارتمان هایی که در درب ورودی یا به عبارتی در لابی، نگهبان ندارند، بسیار راحت است. لذا این موضوع می تواند امنیت خانه های آپارتمانی را به خطر بیندازد. به همین منظور تولید کنندگان از حفاظ درب ورودی آپارتمان را تولید نموده اند. حفاظ درب ورودی آپارتمان، همانند نرده بالکن، جزء سیستم های حفاظتی محسوب می شود. از این رو ساختاری شبیه به نرده بالکن دارد اما از نظر ارتفاع بلند تر می باشد. حال می خواهیم بدانیم که حفاظ درب ورودی آپارتمان چگونه نصب می شود و در کدام قسمت قرار دارد. مسلما همه ی ما این حفاظ ها را دیده ایم. در واقع نرده های بلندی هستند که از بیرون پشت درب اصلی قرار می گیرند و به صورت کشویی باز و بسته می شوند. این محافظ ها را در زمانی که از منزل خارج می شوند، می بندند و آن را با یک قفل محکم بسته نگه می دارند. معمولا جنس محافظ درب ورودی آپارتمان از فلز است. این فلز را برای دوام بیش تر با رنگ های و مختلف از جمله رنگ های ضد زنگ می پوشانند. ارتفاع این سیستم برابر با ارتفاع درب ورودی و شاید کمی بیش تر است.

 

C:UsersentezarDesktopSliding-Glass-Doors.jpg

حفاظ درب ورودی آپارتمان

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۰۷:۴۴ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

چه طور امریه نیروی انتظامی (ناجا) بگیرم؟

5 / 5 ( 1 امتیاز )

پذیرش امریه نیروی انتظامی چگونه امکان پذیر است؟

امریه نیروی انتظامی یکی از انواع امریه خدمت سرزی است که فرد میتواند متناسب رشته تحصیلی خود از آن استفاده کند. فرد برای استفاده از امریه ها ید مک تحصیلی داشته و دفترچه خدمتش بدون مهر غیبت شد تنها این صورت است که میتواند امریه بگیرد به شرطی که تمام شرایط امریه را نیز دارا شد .

امریه نیروی انتظامی هم دارای شرایط، مدارک، مراحل و ضوابطی است که طی این مقاله برای شما میاوریم اطلاعات شما برای گرفتن این امریه کامل شود؛ چرا که ممکن است اطلاع چندانی از آن نداشته شید، همچنین میتوانید برای کسب اطلاعات و راهنمایی های بیشتر از مشاوره نظام وظیفه کمک یافت کنید، راه گرفتن امریه برای شما هموار و آسان شود .

شرایط امریه نیروی انتظامی چیست؟

شرایط امریه نیروی انتظامی به دو بخش شرایط اختصاصی و عمومی تقسیم میشود . همانطور که هر یک از ارگان های امریه دهنده دارای شرایط و ضوابطی است که فرد تنها داشتن این شرایط میتواند امریه بگیرد، این ارگان هم شرایط خاص خود را داراست که ذیل به آنها اشاره میکنیم :

شرایط اختصاصی

 1. فرد ید مهل شد .
 2. معاف از رزم را دارا شد .
 3. عضو خانواده شهدا، جانزان و ایثارگران شد .
 4. تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی شد .
 5. عضو بسیج فعال شد .

شرایط عممومی

 1. بعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. نداشتن سوء سابقه کیفری
 3. عدم وابستگی به انواع مواد مخ
 4. اعتقاد کامل به دین اسلام
 5. داشتن شرایط تحصیلی و تخصصی برای خدمت
 6. و نکته مهم اینجا این است که فرد مشمول ید ایرانی الاصل شد یعنی دارای شناسنامه ایرانی و پ و ما ایرانی الاصل شد .

این بود شرایط امریه نیروهای انتظامی که ما به طور مختصر و خلاصه برای شما مشمول عزیز ذکر کردیم ذره ای این امریه آشنا شوید امید واریم که اطلاعات کافی را اختیار شما این بخش قرار داده شیم ما همراه شید بخش بعدی مدارک این امریه آشنا شوید .

مدارک لازم برای امریه نیروی انتظامی چیست ؟

مدارک امریه نیروی انتظامی از مواردی است که مشمولان میتوانند جمع آوری آنها برای گرفتن امریه اقدام کنند. این مدارک برای همه یکسان است که این قسمت به شرح این مدارک پرداخته ایم .

مدارک لازم برای گرفتن امریه

 • کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه
 • کپی از آخرین مک تحصلی
 • ۴ قطعه عکس تمام رخ ۳ * ۴
 • و غیره

شما مشولان جمع آوری مدارک امریه نیروی انتظامی میتوانید دیگر مراحل جذب امریه را پشت سر بگذارید . این را هم بگوییم که مدت خدمت امریه نیروهای انتظامی مانند دیگر امریه ها ۲۴ ماهه است یعنی ۳ ماه بیشتر از خدمت سرزان معمولی می شد. این مورد از جمله معایب امریه هاست البته مزایایی هم دارد که بخش های بعدی این مقاله برای شما ذکر میکنیم . حالا تصمیم خود شماست که فعالیت های سخت دوران خدمت پادگان را بپذیرید یا اینکه ۳ ماه خدمت بیشتر را انتخاب کنید و سرزی آسان را طی کنید .

مراحل پذیرش امریه سرزی نیروی انتظامی به چه صورت است ؟

مراحل پذیرش امریه سرزی نیروی انتظامی از دیگر موارد یافت امریه است که طی کردن این مراحل به گرفتن امریه نیروی انتظامی نزدیک میشوید . برای طی کردن مراحل پذیرش امریه سرزی نیروی انتظامی ید حداقل ۲ الی ۳ ماه قبل از اعزام به خدمت اقدام کنید . صورتی که برای امریه اقدام کرده اید حق هیچ گونه انصرافی را نخواهید داشت . پس از اینکه یکی از ارگان ها امریه شدید ارگان مورد نظر هیچ تعهدی برای استخدام شما آینده را ندارد ولی این میتواند برای شما جزو سوابق محسوب شود. برخی از ارگان ها هم استخدام شما را پس از پایان خدمت سرزی تعهد میکنند .

امریه فرصتی است که بتوانید از تحصیلات خود استفاده مفید کرده و بدانید که برای جامعه کاری میکنید و مانند دیگر کارمندان دولتی سر ساعت محل خدمت حاضر شوید و سر ساعت خارج شوید آن هم لس شخصی که اینها از مزایای خدمت صورت امریه است . راجع به حقوق امریه ها سوالاتی وجود دارد ید بدانید که حقوق امریه ها همانند دیگر سرزان است، ولی به عنوان مثال حقوق امریه وزارت بهداشت کمی متفاوت است و مشمولی که ساعات غیر اداری مشغول کار و فعالیت است به او اضافه حقوق تعلق میگیرد .

جذب سرز امریه نیروی انتظامی چگونه است ؟

جذب سرز امریه نیروی انتظامی برای مشمولان حائز اهمیت است . علاوه بر اینکه دو سال خدمت سرزی را طی میکنید عث میشود کاری هم متناسب رشته تحصیلی خود انجام دهید که مفید شد . فرد مشمول خدمت خود از امنیت کشورش دفاع میکند . پس شما سرزان جذب سرز امریه نیروی انتظامی محافظ جان و مال مردم کشورن هستید و اینکه دیگر ترسی برای خدمت سرزی به خود راه ندهید و صورت وجود شرایط و تحصیلات مناسب اقدام به گرفتن امریه کنید . میتوانید برای مشاوره این زمینه مرکز مشاوره آویژه که به صورت تلفنی و آنلاین پاسخگوی شماست این مسئله را میان بگذارید .

سهمیه امریه سرزی نیروی انتظامی به چه میزان است ؟

سهمیه امریه سرزی نیروی انتظامی توسط سد کل نیروهای مسلح مشخص می شود . به همین منظور این نهاد سعی دارد برخی از امریه ها را کاهش دهد که این موضوع بی ربط به سهمیه امریه سرزی نیروی انتظامی نیست چونکه اکثر مشمولان سعی دارند گرفتن مک تحصیلی لا از سهمیه امریه های مختلف استفاده کنند .

ارگان های گوناگونی وجود دارد که به مشمولان امریه میدهند و ما این قسمت به لیستی بلند از این ارگان ها میپردازیم :

 1. سازمان زرسی کل کشور
 2. سازمان حفاظت از محیط زیست
 3. وزارت نیرو
 4. وزارت نفت
 5. وزارت
 6. مسکن و شهرسازی
 7. سازمان تبلیغات
 8. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 9. شهرک های صنعتی اسن
 10. بنیاد شهید انقلاب اسلامی
 11. شهرداری
 12. اسنداری
 13. فرمانداری
 14. دادگستری
 15. اداره اسندارد
 16. اداره صنایع
 17. اداره زرگانی
 18. اداره تعاون
 19. اداره اوقاف
 20. گمرک ها
 21. کمیته امداد
 22. و بسیاری دیگر از سازمانها و ارگانها که مشولان میتوانند صورت داشتن شرایط و ضوابط آنها ها، هر یک از امریه ها را یافت کنند .

سوالات متداول

از مزایای امریه نیروهای انتظامی به چه مواردی میتوان اشاره کرد؟

مشمول میتواند به جای رفتن به پادگان و انجام فعالیت هایی سخت، خدمت آسانی را بگذراند . همچنین به جای پوشیدن لس نظامی و پوتین از لس شخصی استفاده کند . او میتواند حقوقی بیشتر از یک سرز معمولی یافت کند و هم اینکه پس از پایان خدمت سرزی این امکان وجود دارد که این اداره استخدام شود و امریه خدمت سرزی برایش از سوابق به حساب بیاید .

آیا امریه نیروهای انتظامی هم دوره آموزشی را دارد؟

بله؛ این امریه هم مانند دیگر امریه هاست، فرد مشمول ناچار است ۲ ماه دوره آموزشی را بگذراند و پس از آن به ارگان نیروی انتظامی مراجعه کرده و قی خدمت را آنجا سپری میکند .

آیا امریه نیروهای انتظامی برای فرد جزو سوابق محسوب میشود؟

بله؛ همه ارگان ها مدت خدمت سرزی را جزو سوابق محسوب می کنند البته برخی هم تعهد میدهند که پس از پایان دوره امریه سرزان امریه را استخدام کنند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره آویژه

هدف مرکز مشاوره آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره امریه خدمت سرزی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

چه طور امریه نیروی انتظامی (ناجا) بگیرم؟

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

چه طور امریه نیروی انتظامی (ناجا) بگیرم؟

مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۴:۰۹:۵۵ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

رشته های پزشکی در دانشگاه علمی کاربردی وجود دارد؟

5 / 5 ( 1 امتیاز )

پذیرش رشته های پزشکی دانشگاه علمی کاربردی

تعداد زیادی از داوطلن کنکور سراسری رویای پذیرش رشته های پزشکی و پیراپزشکی را سر دارند اما به دلیل رقابت سنگینی که بر سر این رشته ها وجود دارد تنها تعداد محدودی میتوانند به این رویا دست یابند. اما سال های اخیر برخی دانشگاه ها اقدام به پذیرش دانشجو برخی رشته های پزشکی و پیرا پزشکی کرده اند، دانشگاه علمی کابردی نیز یکی از دانشگاه هایی است که این زمینه قدم هایی برداشته است و برخی از این رشته ها را ارائه داده است. علاقه مندان میتوانند بدون نیاز به شرکت کنکور سراسری و واقع بدون آزمون این رشته ها پذیرفته شوند. تنها لازمه ی قبولی این رشته ها داشتن دیپلم تجربی است البته افرادی که سوابق تحصیلی بهتر و معدل دوره دیپلم لاتری دارند، شانس قبولی بیشتری دارند.

لیست رشته های پزشکی دانشگاه علمی کاربردی

رشته های پزشکی دانشگاه علمی کاربردی تنها تعداد محدودی میشند این وجود، این رشته ها سالیان اخیر اقل زیاد داوطلن مواجه شده است. لیست این رشته ها به ترتیب زیر است:

تجهیزات فنی اق عمل، تجهیزات کنترل عفونی و استریلیزاسیون، تجهیزات آزمایشگاه پزشکی، تجهیزات فنی آزمایشگاه و… میشد. افرادی که این رشته ها تحصیل میکنند مهارت های عملی زیادی را کسب میکنند که میتواند زمینه ی اشتغال و کاریابی آن ها را فراهم آورد. رشته هایی همچون پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی و پرسری و… که از پرطرفدارترین رشته های گروه پزشکی میشد این لیست مشاهده نمیشود. لذا قبولی این رشته ها تنها از طریق قبولی کنکور سراسری امکان پذیر است.

ثبت نام رشته های پزشکی دانشگاه علمی کاربردی

سازمان سنجش و دانشگاه علمی کاربردی هر نیمسال لیست رشته های ارائه شده این دانشگاه را منتشر میکنند. اخیرا تعدادی از رشته های پزشکی نیز این لیست مشاهده شده اند که طرفداران خاص خود را دارد. طبق اطلاعیه های منتشر شده سازمان سنجش علاقه مندان به تحصیل دانشگاه علمی کاربردی و رشته های پزشکی ید مک دیپلم تجربی داشته شند. چرا که توجه به تعداد زیاد متقاضیان این دوره ها، پذیرش دانشجو این دوره ها تنها بر اساس سوابق تحصیلی میشد و افرادی که معدل لاتری داشته شند، شانس پذیرش لاتری دارند.

هر یک از واحدهای دانشگاهی کشور برای پذیرش دانشجو ضوابط و شرایطی دارد. دانشگاه علمی کاربردی نیز برای علاقه مندان به تحصیل رشته های تحصیلی این دانشگاه شرایط خاصی را نظر گرفته است. ایمان به دین اسلام و یا یکی دیگر از ادیان یید شده قانون اساسی، نداشتن سو سابقه کیفری، نداشتن دشمنی نظام جمهوری اسلامی ایران، نداشتن فساد اخلاقی از جمله شرایطی است که این دانشگاه برای دانشجویان خود نظر گرفته است. طبق اعلانات دانشگاه علمی کابردی تنها افرادی میتوانند رشته های مربوط به پزشکی این دانشگاه تحصیل کنند که مک دیپلم دوره متوسطه را رشته تجربی اخذ کرده شند. این دانشگاه هر سال دو نیمسال از بین علاقه مندان دانشجو میپذیرد.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست

برای اطلاع از آخرین اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمی شما عزیزان میتوانید از طریق شماه زیر مشاورین مجرب تماس شید و پاسخ سوالات خود را یافت نمایید.

بدون گرفتن کد و پیش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مرکز مشاوره آویژه

اهدف رشته های دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی دسته دانشگاه های نیمه دولتی قرار می گیرد. مراکز آموزشی علمی کاربردی وابسته به علوم، تحقیقات و فناوری می شند. هدف از راه اندازی این مراکز آموزشی ارتقاء سطح دانش و مهارت های شغلی افراد می شد. یکی از اهداف مهم دانشگاه علمی کاربردی مشارکت دادن سازمان ها و شرکت هایی است که افراد قرار گرفتن محیط کاری آنها بهتر می توانند، توانمندی شغلی خود را به دست آورند و جهت بهبود و ارتقاء آنها تلاش کنند. از طرفی خود این سازمان ها و نهادهای ذیربط که آموزش نیروهای متخصص نیز گیر می شوند، می توانند از این افراد سطوح مختلف جایگاه های شغلی بهره بگیرند. کل ماهیت شکل گیری دانشگاه علمی کاربردی فعال سازی بخش های خصوصی و دولتی زمینه دانش و کار می شد.

شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی

ید توجه داشته شید که زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی توسط سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام می شود. به صورت کلی شروع ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی دو نوبت که اواسط مرداد و اوایل بهمن ماه هر سال می شد صورت می گیرد. پذیرش و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی دو مقطع صورت می گیرد:

 • کاردانی
 • کاردانی به کارشناسی

شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی به صورت بدون کنکور است. ورود به مقطع کاردانی به کارشناسی بر اساس معدل دوره قبل صورت می پذیرد. برای ورود به دانشگاه علمی کاربردی می یست شرایط ذیل را داشته شید.

 • دارا بودن دیپلم نظام جدید یا نظام قدیم
 • برخورداری از حداقل قت فیزیکی برای رشته انتخابی توسط دانشجو
 • شرایط معافیت نظام وظیفه
 • داشتن شرایط اختصاصی هر یک از واحدهای آموزشی دانشگاه علمی کاربردی

ید توجه داشته شید که زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی داوطلن می یست گواهینامه پایان تحصیلات مقطع دیپلم خود را به مراکز آموزشی ارائه نمایند؛ غیر این صورت قبولی فرد مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

سامانه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی (سایت هم آوا)

سامانه دانشگاه علمی کاربردی یا سایت هم آوا سامانه ای است که تمام فعالیت های دانشجویان این دانشگاه آن صورت می گیرد. به این لحاظ سایت هم آوا مرجع دانشگاه علمی کاربردی می شد. از جمله عملیات هایی که دانشجویان می توانند این سامانه انجام دهند می تواند شامل موارد زیر شد:

 • ثبت نام
 • انتخاب واحد
 • حذف و اضافه
 • یافت معرفی نامه

جالب است بدانید که حتی اگر متقاضی تیس دانشگاه علمی کاربردی شید می یست سایت هم آوا مراحل تقاضای خود دنل کنید. نام قبلی سایت هم آوا سامانه سجاد بود که بعد از بهینه سازی جایگزین سامانه سجاد گردید. برای ورود به سامانه هم آوا ید مراحل زیر را طی کنید:

 • کد کاربری
 • کلمه عبور

ید بدانید که کد کاربری شما همان کد ملی است و کلمه عبور شماره شناسنامه فرد که البته برای افرادی که شماره شناسنامه آنها کد ملی شان یکسان می شد یا شماره شناسنامه ندارند، می توانند از کد ملی استفاده کنند. صورتی که رمز عبور خود را تغییر بدهید و فراموش کرده شید می یست به واحد آموزش خود مراجعه کنید و کلمه عبور جدید را یافت نمایید.

رشته های پزشکی دانشگاه علمی کاربردی وجود دارد؟

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

رشته های پزشکی دانشگاه علمی کاربردی وجود دارد؟

مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۱:۱۱:۱۳ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

شرایط دریافت معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی چیست؟

5 / 5 ( 1 امتیاز )

معافیت بیماری های گوارشی و جراحی عمومی مشروط به چیست؟

معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی یکی از چندین راهی است که سازمان وظیفه برای معافیت مشمولان نظر گرفته است. میدانید که معافیت پزشکی برای آن دسته از مشمولان است که به بیماری یا نقص عضو مبتلا هستند و به سبب همین بیماری از انجام کارهای سنگین و سخت منع شده اند؛ از طرفی سرزان دوره سرزی شرایطی قرار میگیرند که وظایف سختی را بر عهده دارند. بنابراین سازمان وظیفه عمومی برای پیشگیری از بروز مشکلات بیشتر سلامتی این افراد، لزومی اعزام آن ها به خدمت نمیبیند و بسته به شرایط مشمول یکی از معافیت های دائم، موقت و یا معافیت از رزم را برایش نظر میگیرند. طبق قوانین سازمان وظیفه عمومی بیماری هایی که منجر به معافیت مشمول میشود به هفده بخش تقسیم شده اند که بیماری های مربوط به دستگاه گوارش و جراحی های عمومی یکی از این موارد است.

این بیماری ها که بخش نهم از آیین نامه بیماری های معافیت پزشکی را تشکیل میدهند از بند هایی تشکیل شده که هر بند نیز بیماری های مختلفی را شرح داده است. بیماری های گوارشی و جراحی های عمومی از جمله بیماری هایی است که مشکلات عدیده ای را به همراه دارد و یکی از بخش های مربوط به دستگاه گوارش مثل معده، روده و… را گیر میکند. برخی از این بیماری ها شامل: ازوفاژیتها، آشالازی، زخم های دستگاه گوارش، جراحی های کبد، تومور ها و کیستها، جراحی کیسه صفرا و… میشد. نکته ای که ره اخذ این معافیت وجود دارد این است که بیماری فرد مراکز مانی معتبر و چند مرحله مورد بررسی قرار میگیرد. ید توجه کنید که معافیت های مربوط به بیماری های دستگاه گوارش تنها صورتی به مشمول تعلق میگیرد که علائم لینی و آزمایشگاهی منطبق قوانین معافیت پزشکی نظام وظیفه شد.

بیماری های گوارشی و جراحی عمومی چیست؟

معافیت بیماری های گوارشی و جراحی عمومی ممکن است بعد از مطالعه ی لیست بیماری های مربوط به معافیت پزشکی برای مشمولان مطرح شود. توجه به اهمیت این موضوع و همچنین ابهاماتی که ممکن است آن مواجه شوید، این قسمت اطلاعاتی ره این بیماری ها مطرح میکنیم. بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی همانطور که از نامشان پیداست از اختلال یکی از اعضای دستگاه گوارش و یا جراحی دستگاه گوارش ایجاد میشود. دستگاه گوارش از دهان شروع میشود به مری، معده و روده میرسد و رکتوم ادامه دارد. این اندام ها بخش هایی از بدن هستند که هضم و جذب و دفع مواد غذایی دخیلند. بنابراین اختلال هر یک از این اندام ها میتواند مشکلاتی را به همراه داشته شد. اختلالی که ایجاد شده میتواند ارثی شد و یا به شکل اکتسابی و به دلایل مختلف بروز کرده شد.

این بیماری ها جز شایع ترین و متنوع ترین بیماری هایی هستند که به حال مشمولان زیادی به سبب ابتلا به آنها از رفتن به خدمت سرزی معاف شده اند. حتی گاهی مشمولان اطلاعی از بیماری خود نداشته اند اما بعد از معاینات انجام گرفته توسط پزشکان تحت نظر سازمان وظیفه، بیماریشان مشخص شده و از خدمت دو ساله سرزی معاف شده اند. شایع ترین بیماری های گوارشی به معده و عملکرد آن برمیگردد که میتواند منجر به زخم معده، رفلاکس معده و… شود. همچنین بیماری های مربوط به مری شامل دیورتیکول ها، واریس مری و ازوفاژیت بخشی از این بیماری ها هستند. لازم به ذکر است جه بیماری تعیین کننده نوع معافیت است مثلا بیماری هایی همچون تومورها و کیست های گوارشی، آبسه های چرکی و آمیبی کبد، همانژیوم کبدی و… منجر به معافیت دائم مشمول میشوند. اما ره صد زیادی از بیماری های گوارشی شرایط فرق میکند.

معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی کدامند؟

لیست معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی از چهل بند تشکیل شده که همه ی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی را که ابتلا به آن ها منجر به معافیت از خدمت میشود بر گرفته است که برخی از موارد مطرح شده این لیست به ترتیب زیر است:

نام بیمارینام بیمارینام بیماری
کولیت اولسروبی اختیاری مدفوعزخم دستگاه گوارش
آبسه آمیبی کبدآبسه چرکی کبدآسیت
آشالازیازوفاژیتاسپروی تروپیکال
اسپلنومگالیاسپلنکتومیبواسیر
بیماری کیسه صفرا و مجاری صفراویبیماریها و سنگهای کیسه صفراتنگی رکتوم
تنگی مقعدتنگی کولونتومور الفانتیازیس
تومور بدخیم دستگاه گوارشتومور بدخیم طحالتومور بدخیم پانکراس
تومور بدخیم کبدتومور خلف صفاقیتومور خوش خیم دستگاه گوارش
تومور خوش خیم طحالتومور خوش خیم پانکراستومور خوش خیم کبد
تومور عروق لنفاویتومور لنف آدنومتومور لنف ادم مزمن
دیور تیکولوزدیورتیکول اثنی عشردیورتیکول مری
دیورتیکول معدهروتورسلیاک
سنم پولیپوزیسسنگ پانکراسسیروز کبدی
سینوس نافیسینوس پیلونیدالعمل جراحی دستگاه گوارش
عمل جراحی طحالعمل جراحی مجاری صفراویعمل جراحی پانکراس
عمل جراحی کبدعمل جراحی کیسه صفرافتق خارجی جدار شکم
فتق خارجی نواحی اینگوئینالفتق خارجی نواحی فمورالفتق دیافراگماتیک
فقدان طحالفیبروز کبدیفیستول مقعدی
فیستول پانکراسلنف آنژکزی عروق رودههمانژیوم کبدی
هپاتومگالیهیرشپرونگواریس مری
واریسویپلپانکراتیت
پرولاپسپریتونیتپورل هایپرنسیون
ژیلبرتکرونکریگلر نجار
کلسز دوبین جانسون

همانطور که مشاهده کردید این بیماری ها گستره ی وسیعی از اختلالات را برمیگیرد اما تنها ادعای مشمول به بیماری برای معاف شدن کافی نیست؛ بلکه مبتلایان به این بیماری ها ید مراحل مختلف مورد معاینه قرار گیرند و آزمایشات متناسب اختلال مربوطه انجام شود و بعد تصمیمات لازم برای معافیت یا عدم معافیت مشمول اتخاذ شود.

قوانین معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی کدامند؟

قوانین معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی چند و چون اخذ معافیت را برای مشمولان مبتلا به این بیماری ها مطرح میکند. این قوانین واقع نوع معافیت هایی که برای هر بیماری لازم است را بیان میکند. عوامل مختلفی نوع معافیتی که برای هر فرد نظر گرفته میشود، دخالت دارد. مثلا برای معافیت پزشکی بعضی بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی، نوع مک تحصیلی مشمول اهمیت دارد و معافیت برای افراد مدارک تحصیلی مختلف، فرق میکند. مثلا رابطه معافیت پزشکی بیماری نبود مازادی طحال یا اسپلنکتومی ید نظر داشت که معافیت مشمولان دارای مک دیپلم و زیر دیپلم، از نوع دائم است. اما بیمارانی که مک کارشناسی و لاتر دارند تنها از خدمات رزمی دوره سرزی معاف میشوند. علاوه بر این شدت بیماری هایی که هر فرد به آن مبتلاست نیز از موارد اثر گذار بر نوع معافیت پزشکی است.

یکی از مثال هایی که میتوان تصدیق این موضوع ارائه کرد مربوط به معافیت پزشکی بیماری ازوفاژیت است. این بیماری چند مرحله قابل تشخیص است. ازوفاژیت های شدید که عوارض بسیار ناتوان کننده ای را به همراه دارد معمولا منجر به معافیت دائم مشمولان بیمار میشود. اما همین بیماری اگر مراحل ابتدایی شد توجه به عوارض و مشکلات کمتر آن، مشمول از خدمات رزمی معاف میشود. برخی از قوانین معافیت پزشکی بیماری های گوارشی به ترتیب زیر است:

 • واریس های مری: معافیت دائم
 • قانون معافیت برای دیورتیکولها معده و مری و… اگر عارضه شند معافیت دائم و صورتی که بدون عارضه شند معافیت از رزم است.
 • زخم های دستگاه گوارش اگر عوارض همراه شند معافیت دائم و غیر این صورت معافیت از رزم را پی دارند.

همانطور که ملاحظه کردید تشخیص جه بیماری صدور معافیت اهمیت زیادی دارد.

شرایط یافت معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی چیست؟

شرایط یافت معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی و اطلاع از این شرایط قدم مهمی است که متقاضیان اخذ معافیت ید به آن توجه داشته شند. میتوان گفت عوامل و شرایط زیادی ید فراهم شود که مشمول موفق به اخذ معافیت شود. یکی از این شرایط یافت ییدیه های مبنی بر بیماری فرد از پزشکان و شورای های پزشکی تحت نظارت سازمان وظیفه است یعنی ابتلای فرد به بیماری ید به شکل کاملا اصولی و تخصصی یید شود، به همین منظور سازمان وظیفه شرایطی را فراهم آورده است که این موضوع طی سه مرحله ی مختلف به دقت بررسی شود که هر مرحله گواهی و ییدیه ای به مشمول داده میشود. برخی از این مراحل به شرح زیر است:

 1. اولین مرحله اخذ گواهی از پزشک اولیه است این گواهی زمان یافت دفترچه اختیار مشمول قرار میگیرد که زمان مراجعه به پزشک ید مهر و امضا شود و وضعیت سلامت مشمول را مشخص کند.

 2. مرحله ی دوم آزمایشاتی است که به منظور تشخیص بیماری انجام میشود این آزمایشات زمان مراجعه به بیمارسن های تحت نظارت سازمان وظیفه و توسط متخصصان انجام میشود.

 3. اخذ ییدیه ی کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی مبنی بر بیماری مشمول و ضرورت برخورداری از معافیت پزشکی سومین مرحله برای اثت بیماری مشمول است.

بعد از اینکه مشمول تمام این مراحل را پشت سر بگذارد و تمام گواهی های لازم را یافت کند نظر شورای پزشکی وظیفه عمومی و بر حسب شدت و سختی بیماری، یکی از انواع معافیت های پزشکی را یافت میکند. نکته ای که ید به آن اشاره کنیم این است که مشمولانی که به رای و نظر این پزشک اولیه اعتراض دارند میتوانند ارائه ی مدارک و اثت واجد شرایط بودن خود، اعتراض خود را اعلام کنند بررسی ها از سر گرفته شود.

مهمترین بیماری های گوارشی و جراحی عمومی برای معافیت پزشکی کدامند؟

مهمترین بیماری های گوارشی و جراحی عمومی برای معافیت پزشکی بیماری هایی است که عوارض زیادی دارد و قت بدنی بیمار رابه شدت کاهش میدهد. بیماری هایی که عث اختلال عملکرد کبد، طحال و معده میشوند توجه به اینکه این اندامها از اندام های حیاتی و مهم بدن هستند، هر گونه اختلال آن ها از مهم ترین این بیماری ها میشند که ادامه برخی از این بیماری ها را مورد بررسی قرار میدهیم:

 • عمل های جراحی که روی دستگاه گوارش انجام شده و منجر به آناستوموز شده است یا عث چسبندگی دستگاه گوارش شده شد، از مهم ترین اختلالات گوارشی است و برای مشمولان معافیت دائم پی خواهد داشت.

 • واریس یکی از بیماری های شایع دستگاه گوارش است که بر حسب شدت بیماری معافیت دائم یا معافیت موقت را به همراه دارد.

 • بواسیر نیز از دیگر بیماری های گوارشی است که تعداد زیادی از مشمولان به واسطه ی ابتلای به آن توانسته اند از خدمت معاف شوند. البته معمولا برای جراحی و مان این بیماری معافیت موقت نظر گرفته میشود.

 • فیستول های مقعدی که اغلب غیر قابل مان هستند و منجر به معافیت دائم مشمول میشوند.

 • بیماری های التهابی دستگاه گوارشی از دیگر بیماری های مهم هستند که شامل مواردی همچون کرون، کولیت اولسرو و… میشند.

 • پانکراتیت های حاد و مزمن که کبد را گیر میکنند.

 • اسپلنکتومی( برداشتن طحال) یا نداشتن مازادی طحال که عوارض زیادی همراه است و منجر به معافیت مشمولان مبتلا میشود.

 • هپاتومگالی شدید یا بزرگ شدن کبد یکی از بیماری هایی است که عوارض شدیدی را بروز میدهد و به دلایل مختلفی ایجاد میشود. این بیماری یستی توسط سونوگرافی تشخیص داده شود و چنانچه اندازه کبد بیش از ۱۵ سانتی متر، یا ۵ سانتی متر زیر دنده شد معافیت دائم به همراه دارد.

نوع معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی چگونه است؟

نوع معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی نیز مانند دیگر بیماری هایی است که مشمولان میتوانند از آن ها برای اخذ معافیت های پزشکی اقدام کنند. برای این دسته بیماری ها نیز سه نوع معافیت پزشکی مطرح است که به قرار زیر میشند:

 1. معافیت پزشکی دائم که این نوع معافیت مشمول برای همیشه از رفتن به خدمت سرزی معاف میشود و این موضوع به دلیل ضعف بدنی مشمول میشد. نمونه هایی از بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی که دسته ی این معافیت ها قرار میگیرند شامل: تومورهای خلف صفاقی بدخیم، تومورهای لنفاوی، لنف آدنوم و الفانتیازیس که یکی از اندام ها را گیر کرده شد؛ بواسیر های داخلی و خارجی جه بیش از ۳ و…

 2. نوع دوم از معافیت هایی که برای بیماری های گوارشی و جراحی عمومی مطرح است، معافیت موقت است. این معافیت برای افرادی است که زمان کمی بیماریشان بهبود پیدا میکند و بعد از گذر از این دوره مانی کوه میتوانند به خدمت سرزی بروند. بیماران مبتلا به آبسه های چرکی و آمیبی کبد حاد، برای انجام جراحی از معافیت موقت بهره مند میشوند. اگر بعد از انجام جراحی ز هم عوارض بیماری مشاهده شد، معافیت آن ها به معافیت دائم تغییر پیدا میکند.

 3. معافیت از رزم نیز از دیگر معافیت های پزشکی سازمان وظیفه است. طی این نوع معافیت مشمول تنها از انجام فعالیت های نظامی و رزمی معاف میشود اما ید به خدمت برود و معمولا بخش های ادار و به عنوان سرز امریه به کار گرفته میشود. بیماری های گوارشی خفیف و افراد بهبود یافته از جراحی های گوارشی عمد این گروه قرار میگیرند.

نظر داشته شید نوع معافیتی که برای هر فرد صا میشود نتیجه ایست از متغیر های مختلف، و تنها نوع بیماری تعیین کننده آن نمیشد.

مشمولین معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی چه کسانی هستند؟

چه کسانی مشمولین معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی هستند؟ این سوالی است که بسیاری از مشمولان متقاضی اخذ معافیت پزشکی مطرح میکنند به همین دلیل اینجا سعی میکنیم این موضوع را دقت مورد بررسی قرار بدهیم. شاید ابتدا تصور شود که همه ی کسانی که به بیماری های گوارشی و جراحی عمومی مبتلا هستند بتوانند از خدمت معاف شوند.

اما شرایط به این سادگی ها هم نیست. اولا ید بدانیم که تمام بیماری های گوارشی زمره بیماری های مربوط به معافیت پزشکی قرار ندارند و تنها بیماری هایی که لیست مربوطه عنوان شده است موجب معافیت دائم، موقت، یا معافیت از رزم مشمولان میشوند. دوما مشمول ید شرایط معافیت را بر اساس نوع و شدت بیماری داشته شد. یعنی اگر بیماری مشمول لیست بیماری های معافیت پزشکی شد ز هم برخی آزمایشات و معاینات تخصصی لازم است معافیت وی یید شود.

حال تصور کنید فردی به بیماری گوارشی مبتلا است و این بیماری لیست موارد مربوط به معافیت پزشکی قرار دارد، طبق قوانین نظام وظیفه مشمولان به سه دسته تقسیم بندی میشوند. دسته ی اول افرادی هستند که بیماریشان عث تحلیل قت بدنی و عوارض شدیدی شده که مانع اعزام مشمول به خدمت است. دسته ی دوم مورد گروهی از بیماران است که معافیت موقت میگیرند همانطور که قبلا هم اشاره کردیم این افراد ید دوره مان خود را طی کنند و بعد از آن دوره مورد آزمایش و معاینه قرار گیرند تصمیم نهایی اتخاذ شود. علاوه بر این بیماران مبتلا به مشکلات گوارشی و جراحی های عمومی که عوارض بسیار خفیفی دارند و مشکل زیادی انجام امور روزمره خود ندارند جز مشمولان معافیت پزشکی هستند اما معافیت آنها معمولا از نوع معافیت از رزم است. این دسته بندی توسط شورای وظیفه عمومی انجام میشود.

مدارک لازم برای معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی کدامند؟

مدارک لازم برای معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی و ارائه ی آن ها به سازمان وظیفه و دیگر مراجع زیربط یکی از موضوعات مهم نظام وظیفه است. این مدارک مراحل مختلفی گرد آوری میشود که این مراحل و مهم ترین مدارک لازم به شرح زیر است:

 1. یافت دفترچه راهنمای اعزام به خدمت و تکمیل فرم های مربوط به آن
 2. تکمیل برگه ی وضعیت مشمولان؛ این برگه یکی از مهمترین مدارکی است که دفترچه راهنمای خدمت قرار دارد و اطلاعات شناسایی مشمول را برمیگیرد.
 3. برگه ی واکسیناسیون: این برگه بعد از انجام واکسیناسیون های لازم مراکز مانی تکمیل میشود.
 4. برگه ی معاینه ی اولیه که توسط پزشک اولیه مهر و امضا شده شد.
 5. مدارک شناسایی فردی همچون اصل و کپی شناسنامه، اصل و کپی کارت ملی
 6. یک قطعه عکس پرسنلی زمینه سفید
 7. کپی و یا اصل آخرین مک تحصیلی مشمولان
 8. ارائه ی یک شماره حساب به نام مشمول که مربوط به نک سپه شد

طی مراحل مختلفی که مشمول برای یافت معافیت پزشکی بیماری های گوارشی انجام میدهد، مدارک دیگری نیز به پرونده اش اضافه میشود که ارائه ی این مدارک هم الزامی است. مثلا فردی که به بیمارسن مراجعه میکند ابتدا ید دعوتنامه را تحویل دهد. این دعوتنامه بعد از ثبت خواست معافیت پزشکی مشمول سازمان وظیفه برایش ارسال میشود که طی آن ید ریخ مشخصی به بیمارسن مراجعه کند. بیمارسن نیز معایناتی انجام میشود که نیج این معاینات انجام شده بیمارسن را ید زمان مراجعه به شورای وظیفه عمومی به همراه داشته شد. لازم به ذکر است که این مدارک رها بررسی میشوند و همچنین سازمان وظیفه استعلاماتی را این خصوص انجام میدهد. بنابراین زمان جمع آوری و ارائه ی مدارک خود نهایت دقت را داشته شید.

معایب معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی چیست؟

معایب معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی! وجود اینکه تعداد زیادی از مشمولان خدمت سرزی به دنل راهی برای فرار از خدمت و نرفتن به سرزی است اما معمولا استفاده از معافیت های پزشکی توصیه نمیشود. چرا که این نوع معافیت معایب و محدودیت هایی همراه است که میتواند روی زندگی اجتماعی مشمولان ثیر بگذارد. یکی از معایب مربوط به این دسته معافیت ها مربوط به استخدام افراد ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی است چرا که ترجیح اغلب این ادارات استخدام افرادی است که معافیت پزشکی ندارند. همچنین این افراد برای اخذ گواهینامه رانندگی مشکلاتی مواجه هستند. سلامت و توانایی آنها برای اخذ گواهینامه ید توسط کمیسیون های پزشکی راهنمایی و رانندگی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین قبل از اینکه برای اخذ معافیت پزشکی اقدام کنید ابتدا این موارد را نظر بگیرید.

سوالات متداول

آیا چسبندگی روده عث معافیت پزشکی میشود؟

بله این دسته بیماری ها بعد از جراحی و وجود عوارض معمولا معافیت دائم همراه است.

معافیت پزشکی کبد چرب چگونه است؟

این بیماری جز بیماری های مبولیک کبدی نظر گرفته نمیشود و معافیت برای آن عنوان نشده است.

معافیت پزشکی نداشتن طحال چیست؟

این بیماری برای مشمولان دارای مک دیپلم و زیر دیپلم معافیت دائم دارد و برای افراد دارای مک کارشناسی و لاتر معافیت از رزم.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره آویژه

هدف مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره معافیت پزشکی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

شرایط یافت معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی چیست؟

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

شرایط یافت معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی چیست؟

مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۹:۴۰:۰۷ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ادراری و تناسلی چه شرایطی دارد؟

1.7 / 5 ( 3 امتیاز )

آیا به بیماری های دستگاه تناسلی فقط معافیت دائم تعلق می گیرد؟

ید پاسخ بگوییم که معافیت های داده شده برای این نوع بیماری به صورت دائم، موقت و معافیت خدمات رزمی خواهد بود.

معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ااری تناسلی که از شایع ترین بیماری ها بین مردان به ویژه جوانان می شد، به بسیاری از جوانان کارت معافیت دائم را هدیه می دهد. این نوع معافیت بیماری های دستگاه ااری و تناسلی زیر شاخه ای از معافیت پزشکی است. برای تعریف دقیق تر از معافیت نظام وظیفه یا معافیت های پزشکی اطلاعاتی این ره اختیار خوانندگان عزیز خواهیم گذاشت. می دانید که رفتن به خدمت سرزی یکی از مهم ترین قوانین اجری کشور ما است. این قانون برای پسرانی قابل اجراست که سن ۱۸ سالگی را پشت سر گذاشته و وارد سن ۱۹ سالگی و اصطلاح وارد سن مشمولیت می شوند. این دوره ی خدمت ضرورت، دوره ی آسانی نخواهد بود و مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت. برخی از این مشکلات عرتند از :

 • دوری از خانواده به مدت دو سال.
 • عقب ماندن از تحصیل و وقفه تحصیلی.
 • انجام خدمات سخت رزمی طول خدمت.
 • محروم ماندن از کار و شغل و گیر شدن مشکلات اقتصادی.

لیست معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ااری و تناسلی

لیست معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ااری و تناسلی دسته ای از بیماری ها را برگرفته که مشمولان مبتلا به آن اختلالات و بیماری ها امکان معافیت دائم، موقت و معافیت از رزم را دارند. البته بیماری فرد مشمول ید توسط پزشکان معتمد سازمان وظیفه یید شود فرد بتواند از معافیت های پزشکی استفاده کند. این لیست از ۳۸ بند تشکیل شده که انواع بیماری ها و معافیت ها و قوانین و مقررات تصویب شده مربوطه را ارائه میدهد. برخی از بیماری های موجود این لیست زیر آورده شده است:

نام بیماری نام بیماری نام بیماری
پیوند کلیه سنگ پروست سنگ کلیه
سنگ مثانه بیماری عفونی آنوریسم شریان کلیوی
آنوریسم شریانی وریدی اتساع لگنچه از بین رفتن قت انقضی گردن مثانه
انسداد ااری انفارکتوس کلیه اورتروسل
اپی دیدیمکتومی اپیدیدیمیت اپیسپادیاز
اکتوپی یک طرفه برگشت اار به بیضه برگشت اار به حالب
بیماریهای کلاژن کلیه ترومبوز ورید کلیوی تغییر مسیر ااری
تنگی شریان کلیوی تنگی مجرا تنگی گردن مثانه
تومور دستگاه ااری تناسلی دوبلیکاسیون حالب رتروپریتوان
سنوم نفروتیک سنگ حالب سیستکتومی تول
شب ااری فیبروزرتروپریتوان فیستول سیستم ااری
فیستول مجرا به اسکروتوم فیستول مجرا به تنه آلت فیستول مجرا به رکتوم
فیستول مجرا به پرینه مثانه نوروژنیک مگااورتر
نفروکلسینوز نفرکتومی نکروزکورتکس یک کلیه
هماچوری اسانسیل هیوسل بیضه هیوسل طناب منوی
هیونفروز هیپوسپادیاز تنه آلت هیپوپلازی
پارسیل کلیه پتوز کلیه پیلونفریت
کلیه اکتوپیک داخل لگن کلیه میان اسفنجی کلیه نعل اسبی
کلیه پلی کیستیک کیست رتروپریتوان کیست طناب منوی
گلومرولونفریت

تشخیص هر بیماری آزمایشات و معاینات تخصص و توسط شوراهای پزشکی سازمان وظیفه امکان پذیر است.

مدارک لازم جهت معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ااری و تناسلی

معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ااری و تناسلی سرزی به مدارک معتبر نیاز دارد. بنابراین مشمولین پس از وارد شدن به غیبت سرزی ید تمام مدارک خود را آماده ی ارائه داشته شند

مدارک لازم جهت استفاده از معافیت های پزشکی

 • شناسنامه
 • کپی همه صفحات شناسنامه
 • کارت ملی
 • کپی کارت ملی
 • عکس پرسنلی ۳*۴
 • مک تحصیلی
 • کپی یید شده مک تحصیلی
 • فرم وضعیت مشمولین
 • فرم معاینه پزشکی
 • فرم واکسیناسیون
 • مدارک و پرونده های پزشکی
 • و سایر مدارک دیگر

شرایط گرفتن معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ااری تناسلی چیست؟

راه گرفتن معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ااری و تناسلی تنها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس + ۱۰ ممکن خواهد بود. اولین راه برای بهره مندی از معافیت های پزشکی و سایر معافیت ها مشمولین ید شرایط معافیت را نظر گرفته و مدارک مطابق آن را جمع آوری کنند. این کار کمک می کند مراحل معافیت هر چه سریع تر طی شده و زودتر به نتیجه برسید. به طور کلی مراحل استفاده از معافیت پزشکی به شرح زیر می شد:

 • ارائه مدارک پزشکی مشمول به پلیس + ۱۰
 • ثبت خواست اولیه معافیت های پزشکی
 • انجام معاینه پزشکی اولیه
 • مراجعه به بیمارسن های نظام وظیفه
 • حضور به موقع ریخ مشخص شده کمیسیون و شورای پزشکی
 • و آخر یافت یکی از معافیت های دائم، موقت و خدمات رزمی

انواع معافیت های ارائه شده برای بیماری های مشمولین نظام وظیفه :

 1. معافیت های دائمی
 2. معاف از خدمات رزمی
 3. معاف موقت و مدت دار

آن دسته از مشمولینی که شرایط معافیت بیماری های دستگاه ااری تناسلی را دارند می توانند از یکی از این معافیت ها استفاده کنند. انتخاب نوع معافیت بر عهده ی سازمان نظام وظیفه و شورای پزشکان این سازمان می شد. بنابراین از شرایط بیماری خود کامل اطلاع پیدا کرده و قبل از اقدام و ثبت خواست برای معافیت پزشکی مشاورین نظام وظیفه آویژه مشورت کنید.

معافیت پزشکی سنگ کلیه و مثانه

معافیت پزشکی سنگ کلیه و مثانه از جمله؛ بند های مربوط به بخش یازدهم بیماری های معافیت پزشکی است که توسط سازمان وظیفه اعلام شده است و مشمولان بیمار میتوانند از آن برای اخذ معافیت استفاده کنند. بند یازدهم لیست بیماری های معافیت پزشکی مربوط به بیماری های دستگاه ااری تناسلی است که انواع مختلفی از بیماری ها را برگرفته است.

یکی از شایع ترین بیماری های ااری تناسلی که این بخش آمده، سنگ های کلیه و مثانه است؛ واقع این بیماری رسوب مواد مختلف به شکل بلور ها و کریسل هایی اندام هایی مثل مثانه و کلیه است که توجه به نوع بلور و… اختلالاتی را ایجاد میکند. د های شدید و مداوم عث ضرورت اعطای معافیت پزشکی به مشمولان بیمار میشد. اما نوع بیماری و شدت آن انواع معافیت های پزشکی مورد نیاز را مطرح میکند که برخی از این موارد به شرح زیر است:

 • اگر سنگ های کلیه و مثانه هیو نفروز جه ۳ ایجاد کرده شند و این شرایط بعد از مان سنگ ها نیز پایدار شد عث معافیت دائم مشمول میشود.
 • سنگ های شاخ گوزنی که عمل نشده اند و عارضه هایی همراه هستند نیز موجب معافیت دائم میشوند.
 • افرادی که از سنگ های متعدد و علامتدار به همراه هیونفروز خفیف رنج میبرند، میتوانند معافیت از رزم بگیرند.
 • افرادی که از قبل سوابق سنگ کلیه یا مثانه ی عمل شده دارند و حال حاضر هیچ عارضه ای نشان نمیدهند، معافیت از رزم میگیرند.
 • از دیگر معافیت های مطرح این دسته، برای افرادی است که زمان مراجعه برای اعزام سنگ کلیه یا مثانه یا هیونفروز دارند اما قابل مان است. برای این افراد معافیت موقت شش ماه برای گذراندن دوره ی مان نظر گرفته میشودکه بعد از آن ید به خدمت بروند.

معافیت پزشکی تک کلیه چگونه است؟

معافیت پزشکی تک کلیه همانطور که از نامش پیداست به افرادی تعلق میگیرد که یکی از کلیه های خود را از دست داده اند حال این فقدان کلیه دوم به دلیل اهدا کلیه یا برداشتن آن اثر عفونت ها و بیماری شد. طبیعی است که فردی که تنها یک کلیه دارد برای بیماری های دستگاه تناسلی ااری آسیب پذیر تر است. لذا وجود قوانینی برای معاف شدن این افراد الزامی است. این نوع معافیت بند ۹ بیماری های ااری تناسلی است که انواع مختلفی دارد. قوانین مربوط به معافیت پزشکی تک کلیه و بیماری ها مطرح شده این قانون به تریتب زیر است:

 • نفرکتومی یک طرفه یا برداشت یکی از کلیه ها؛ عث معافیت دائم مشمول میشود.
 • پارسیل یا پیلوپلاستی دو طرفه که پارسیل به معنی برداشتن بخشی از کلیه و پیلو پلاستی که به معنی مسدود شدن حالب است معافیت های دائم پزشکی همراه است.
 • نوع معافیتی که برای مبتلایان به پارسیل یا پیلو پلاستی یک طرفه نظر گرفته شده به وضعیت کلیه دیگر بستگی دارد. اگر کلیه دیگر سالم شد تنها معافیت از رزم برای مشمول نظر گرفته میشود.

ارائه ی مدارکی مبنی بر برداشت کلیه و همچنین انجام معاینات و آزمایشات متعدد مراکز مانی تحت نظارت وظیفه عمومی؛ از ضروریات اخذ معافیت تک کلیه است.

معافیت پزشکی تکرر اار

معافیت پزشکی تکرر اار از دیگر معافیت هایی است که لیست بیماری های ااری تناسلی قرار میگیرد. تکرر ادارار واقع زمانی است که فرد روزانه بیش از ۸ ر دفع اار داشته شد. این موضوع میتواند برای یک سرز دسر ساز شد و سرز را از انجام وظایف و فعالیت های خود ز دارد. حتی ممکن است اثر دشواری های دوره سرزی این بیماری عود کند و آسیب های بیشتری به فرد وارد شود لذا اهدای معافیت به این افراد بهترین راه است. علت های مختلفی میتواند عث بروز این بیماری شود همچنین این بیماری میتواند از عوارض ثانویه برخی اختلالات دیگر مثل دیابت ، عفونت اار و… شد. این بیماری اغلب قابل مان است به همین دلیل اگر فرد مشمولی تشخیص داده شود معمولا معافیت موقت میگیرد. این معافیت موقت برای گذراندن دوره مانی و بهبود مشمول است.

اگر بعد از معافیت های موقت ز هم بیماری بهبود نیافت، آزمایشات تخصصی توسط شوراهای پزشکی مجددا انجام میشود و صورت نیاز حکم معافیت دائم یا معافیت از رزم برای مشمول صا میشود. ولی مشمولانی که سلامت خود را به دست آورده اند یستی به خدمت اعزام شوند. لازم به تذکر است که این بیماری شب ااری و بی اختیاری اار تفاوت دارد. اما گاها بی اختیاری دفع اار نیز همراه است.

قوانین معافیت پزشکی تک بیضه کدامند؟

معافیت پزشکی تک بیضه بخشی از بند ۳۱ از دسته بیماری های ااری تناسلی است. افراد مبتلا به این بیماری نظر گرفتن نوع و شدت بیماریشان مجاز به اخذ معافیت پزشکی هستند. معافیت های مربوط به بیماری های بیضه به طور کلی به ترتیب زیر است:

 • اکتوپی یا نبود بیضه و آتروفی شدید دو طرفه؛ به معنی فقدان یا تحلیل شدید بیضه ها، موجب معافیت دائم مشمول میشود.
 • نبود بیضه یا آتروفی و اکتوپی اگر به شکل یک طرفه شد و تنها یکی از بیضه ها را گیر کند معافیت از فعالیت ها و خدمات رزمی همراه است و فرد فعالیت های غیر رزمی به کار گرفته میشود.

نوع معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ااری تناسلی

نوع معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ااری تناسلی نیز مانند دیگر انواع بیماری ها به سه دسته کلی تقسیم بندی میشود که این سه دسته شامل:

 • معافیت دائم
 • معافیت موقت برای کسب بهبود و سلامت کامل
 • معافیت از انجام خدمات رزمی

همانطور که میدانید اختصاص هر یک از این معافیت ها به مشمولان به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از این عوامل نوع بیماری است.

انواع معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ااری و تناسلی :

 • پیوند کلیه: معافیت دائم
 • معافیت دائم برای فیستول سیستم ااری به دستگاه گوارش یا پوست صورتی که قابل مان نشد.
 • کلیه نعل اسبی: معافیت دائم
 • اورتروسل دو طرفه معافیت دائم و اورتروسل یک طرفه معافیت از رزم
 • تنگ کردن مثانه بدون عارضه: معافیت از رزم

علاوه بر نوع بیماری که لا شرح داده شد جه و شدت هر بیماری نیز نوع معافیت های پزشکی مشمولان ثیر گذار است.

مثلا برای مبتلایان به هیوسل و کیست های طناب منوی اگر بیماری از نوع حجیم شد شش ماه معافیت موقت برای جراحی و مان نظر گرفته شده است. اما چنانچه بعد از جراحی بیماری شدت یابد و عود کند مشمول معاف دائم خواهد شد. همین شرایط برای بیماری واریکوسل گرید سه و بسیاری بیماری های دیگر صدق میکند.

گاهی نوع مک تحصیلی مشمولان نیز معافیت آنها ثیر دارد. مثلا معافیت پزشکی بیماری اپیسپادیاز برای مشمولان مک دیپلم و زیر دیپلم معافیت دائم است، صورتی که برای مشمولان مک کارشناسی و لاتر تنها معافیت از رزم است. بنابراین ممکن است نوع معافیت برای مبتلایان به یک بیماری متفاوت شد؛ به همین دلیل زمان اقدام برای معافیت این شرایط ید نظر گرفته شود.

مشمولین معافیت پزشکی بیماری های دستگاه تناسلی ااری چه کسانی هستند؟

مشمولین معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ااری تناسلی ید به یکی از بیماری های موجود لیست معافیت پزشکی و دسته ی بیماری های ااری تناسلی مبتلا شند. اما قبل از معرفی مشمولان معافیت پزشکی مربوط به بیماری های ااری تناسلی ید نکاتی را ره مشمولان مطرح کنیم. همه ی مشمولان خدمت سرزی بر اساس وضعیت سلامتشان چند دسته قرار میگیرند.

 1. افرادی که بیماری ندارند و از سلامت کامل برخوردارند این افراد ید به سرزی بروند و دو سال را به عنوان سرز به کشور خود خدمت کنند.
 2. افرادی که بیمار هستند اما میتوانند برای انجام خدمات غیر رزمی به سرزی بروند و معافیت از رزم میگیرند.
 3. کسانی که به سبب بیماری به شکل موقت و کسب بهبودی نمیتوانند به خدمت بروند و معافیت موقت یافت میکنند.
 4. مشمولانی که به دلیل بیماری قا به رفتن به سرزی نیستند و به شکل دائم از خدمت سرزی معاف میشوند.

مشمولانی که بیماری تناسلی و ااری دارند نیز یکی از این چهار گروه قرار میگیرند و وضعیت معافیتشان مشخص میشود.

البته مشمولان برای اخذ معافیت بیماری های ااری تناسلی ید مراحل مختلفی را پشت سر بگذارند زیرا تنها ادعای مشمول مبنی بر بیماری موجب معافیت نمیشود. بلکه این موضوع پروسه ای نسب طولانی دارد که مشمولین ید آن را پشت سر بگذراند و ییدیه های لازم را از مراکز مانی و کمیسیون های پزشکی یافت کند.

این مراحل به ترتیب شامل یافت گواهی از پزشک اولیه، انجام آزمایشات بیمارسن های نیروهای مسلح و یافت ییدیه های شورا پزشکی بیمارسن و نهایت مراجعه به کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی و تصمیم گیری ره وضعیت مشمول.

معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ااری و تناسلی حین خدمت

معافیت پزشکی دستگاه تناسلی و ااری حین خدمت امکان پذیر است؟

این پرسشی است که ر ها آن مواجه شده ایم. بنابراین این قسمت به بررسی قوانین و مقررات مربوط به این موضوع میپردازیم. سازمان وظیفه امکان یافت معافیت پزشکی حین خدمت را برای سرزانی که به بیماری مبتلا میشوند و یا حین سرزی بیماریشان عود میکند، فراهم آورده است. سرزانی که میخواهند از این اماکن استفاده کنند اولین قدم ید به بهداری یگان خدمتی خود مراجعه کنند معاینات اولیه مربوط به بیماری های ااری تناسلی رویشان انجام شود. نظر شورای نیرو میتواند معافیت یا عدم معافیت سرزان حین خدمت را مشخص کند البته معافیت برای این افراد معمولا به شکل موقت و برای انجام معالجات میشد. برخی نکات ره معافیت پزشکی حین خدمت وجود دارد که بیان آن ها خالی از لطف نیست:

 • آن دسته از مشمولان که بعد از اعزامشان به خدمت سرزی به یکی از بیماریهای ااری تناسلی دچار شده اند؛ صورت یید شورای نیرو مبنی بر عدم توانایی انجام ادامه خدمت، از بقیه ی خدمت خود معاف میشوند.
 • افرادی که حال انجام دوره سرزی هستند اما به دلیل بیماری معافیت موقت میگیرند؛ زمان معافیت از طول دوره خدمتشان کم میشود. مثلا فردی که ده ماه از خدمتش قی مانده و معافیت موقت شش ماهه گرفته، بعد از زگشت به یگان خدمتی خود تنها چهار ماه خدمت میکند.

فهرست معافیت های خدمت وظیفه سرزی :

 • معافیت پزشکی برای بیماران
 • معافیت های کفالت
 • معافیت های تحصیلی
 • معافیت های ایثارگران
 • معافیت های بنیاد نخبگان
 • معافیت های مددجویان بهزیستی و معلولین
 • معافیت های بخشودگی سنی
 • معافیت غیبت سرزی
 • و سایر معافیت های دیگر.

اما بین این معافیت های ذکر شده معافیت پزشکی مهم ترین و پرمخاطب ترین معافیت محسوب می شود. زیرا موارد پزشکی بسیار زیاد بوده و سازمان نظام وظیفه قوانین زیادی را این ره تصویب کرده است. این مقاله ره ی مشاوره معافیت بیماری های دستگاه ااری تناسلی راه کارها و قوانینی اختیار متقاضیان قرار خواهد داد. که این مشمولین بتوانند از مزایای این معافیت استفاده ی لازم را ببرند. اما معافیت های پزشکی علاوه بر بیماری های دستگاه تناسلی،بیماری های زیاد دیگری را نیز برمی گیرد. این بیماری ها شامل فهرست زیر می شند.

لیست بیماری های معافیت پزشکی خدمت سرزی :

نام دسته بیماری نام دسته بیماری
بیماری های استخوان و اسکلت بیماری های عفونی
بیماری های روماتولوژی و فت همبند بیماری های دستگاه اداری تناسلی
بیماری های اعصاب و روان بیماری های عمومی
بیماری های گوش، حلق و بینی بیماری های پوست و فت های زیر پوست
بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی بیماری های چشم و عوارض بینایی
بیماری های خون و انکولوژی (بدخیمی ها) بیماری های ریه و قفسه صی
بیماری های غدد مترشحه داخلی بیماری های داخلی مغز و اعصاب
بیماری های جراحی مغز و اعصاب بیماری های فک و دهان و دندان
بیماری های قلب و عروق

این بیماری ها هر کدام به تنهایی بخش عظیمی از بیماری های دیگر را خود دارند. مشمولین ید برای اطلاع از نوع معافیت پزشکی خود مشاوره نظام وظیفه تماس شند. سریع تر بتوانند به کارهای معافیت خود رسیدگی کنند.

سوالات متداول

پرونده پزشکی از مدارک مهم برای معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ااری و تناسلی تلقی می شود؟

پرونده پزشکی یکی از اصلی ترین مدارک برای یافت انواع معافیت های پزشکی است.

مشمولین غایب می توانند برای معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ااری و تناسلی اقدام کنند؟

مشمولین ید قبل از وارد شدن به غیبت نسبت به گرفتن معافیت خود اقدام کرده دچار مشکل نشوند.

بی اختیاری اار و معافیت پزشکی چیست؟

این بیماری موجب از بین رفتن قت انقض گردن مثانه میشود و یید ان فرد بیمار به شکل دائم از خدمت معاف میشود.

زگیل تناسلی و معافیت پزشکی چیست؟

این بیماری یکی از اختلالات مربوط به دستگاه ااری تناسلی است که موراد حاد معافیت های پزشکی همراه است.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره آویژه

هدف مرکز مشاوره آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره معافیت پزشکی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ااری و تناسلی چه شرایطی دارد؟

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ااری و تناسلی چه شرایطی دارد؟

مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۹:۱۱:۵۴ توسط:avije موضوع: نظرات (0)